De Schoolstraat in Heythuysen

Het derde punt in de looproute: de Schoolstraat.

Op de Schoolstraat van vóór 1970 stond hier een groot gebouwencomplex. Het gebouw bestond uit: een school met speelplaats, een woning voor het hoofd van de school, het raadhuis en het brandspuitenhuis.

De Schoolstraat van vóór 1970

Van de gebouwen staat nog weinig overeind: slechts het woonhuis met openstaande balkondeur direct links en het voormalige raadhuis op de hoek Dorpstraat/Schoolstraat. De trappen voor het voormalige raadhuis aan de Dorpstraat zijn omstreeks 1980 afgebroken. De witte paaltjes schermen de toegang tot het schoolplein van de jongensschool (later MULO) af. De hoge muur rechts houdt een oude schuur overeind (niet zichtbaar door muur en overgroeiende klimop), behorend bij het woonhuis, werkplaats en tuin van Paul Beeren, timmerman. In de jaren dertig was Paul ook brandweerman onder commandant Wulm (Willem) Beeren.

Het gebouw aan de linkerzijde deed dienst als jeugdhuis en was daarvoor als schoolgebouw in gebruik. Het aangebouwde schuurtje (zie pijl) diende tussen 1907 en 1942 als brand  spuithuisje van de brandweer. Aan het einde van de straat kijken we uit op het Magdalenaklooster, dat in 1922 gebouwd werd als dependance van De Kreppel. Vanaf de oprichting van de brandweer in 1924 tot in 1942 bestond de brandweer uit vijf brandmeesters die benoemd werden door B & W van de gemeente Heythuysen. In 1924 zijn dit de brandmeesters Wulm Beeren, Henri Cillekens, Piet Jespers, Jos Verkoulen en Leo Verschueren met als commandant Guillaume Niessen. Later volgde brandmeester W. (Wulm) Beeren (1889-1970) Guillaume Niesen op als commandant.

Guillaume Niessen 1883-1951

Guillaume Niessen was van beroep leerlooier, maar hij was ook wethouder. Hij was de eerste commandant van de brandweer in Heythuysen van 1924 tot 1942.

Willem Beeren (1889-1970)

Van beroep was Willem Beeren koperslager en hij deed alle onderhoud aan de brandblusmiddelen. Later volgde Willem Beeren Guillaume Niesen op als commandant.

In 1933 kocht de gemeente ook een nieuwe tweedehands Bikkers handbrandspuit met zuig- en perspomp bij De “NV Brandspuitenfabriek Bikkers” te Rotterdam voor de som van 300 guldens. Deze brandspuit zou dan op meer afgelegen punten in de gemeente kunnen worden ingezet. De Bikkers handspuit kon getrokken worden door twee paarden.

De Schoolstraat van nu

Deze foto geeft de situatie van de Schoolstraat weer in juli 2023.Uiterst links zien we het huis met het balkon wat ook op de foto van 1970 te zien is. Het brandspuitenhuisje bevond zich dus eigenlijk voor de ingang van de huidige Lidl. Op de hoek Schoolstraat/Dorpstraat staat het oude raadhuis met rode dakpannen en met de gevel aan de zijde van de Schoolstraat.

Looproute

Je loopt nu terug naar de Dorpstraat richting het pand van Penders Voetzorg, waar je in de directe omgeving van de geldautomaat het volgende bordje vindt met een QR-code.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box