Limburg-Noord

Historische Route "100 jaar brandweer Heythuysen"

14 april 2024 bestaat Brandweer Heythuysen 100 jaar! We willen de inwoners en bezoekers van Heythuysen graag meenemen in dit 100 jarig bestaan. Met een historische route door het dorp wandelen jullie langs belangrijke plekken die in deze 100 jaar, de geschiedenis van de Brandweer globaal weergeven.

Bij deze plekken zijn bordjes geplaatst waarop zich een QR-code bevindt. Scan de QR-code op het bord met een telefoon of tablet. Vervolgens opent zich een pagina, waar je kan lezen waarom deze plek, waar je dan staat, belangrijk is geweest in de geschiedenis van Brandweer Heythuysen.

Het startpunt van de historische route is het kerkplein in Heythuysen. Wij wensen jullie een mooie wandeling door de geschiedenis van 100 jaar Brandweer Heythuysen!

Waar het allemaal begon

Rond 1800 werd er al melding gemaakt van een brandspuithuisje op de plaats waar nu de Missiekapel staat. Deze brandspuit kon door twee paarden getrokken worden en door de buurt gebruikt worden bij een brand. In 1818 bestond er in Heythuysen een ‘nagtwagt’ die in het leven geroepen was om ’s nachts brand en ander onheil te ontdekken. In 1819 lezen we dat de darm (zuigslang) van de spuit slecht was. In 1825 wordt op het kerkplein een pomp geplaatst toen de waterpoel die mede als bluswater diende, werd gedempt omdat er door droogte geen water meer instond. In april 1924 werd er door wethouder Guillaume Niessen een raadsbesluit ingediend. Toen werd besloten dat er een aantal mensen in dienst van de gemeente aangesteld moest worden om bij brand in actie te komen. Sindsdien was er dus een gemeentelijke brandweer. De brandweer werd in 2011 onderdeel van Veiligheidsregio Limburg-Noord en is dus niet meer gemeentelijk. Het korps van Brandweer Heythuysen bestaat uit 30 enthousiaste vrijwilligers die zich al 100 jaar dag en nacht inspannen om de paraatheid van de kazerne te borgen.

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box