Het voormalig gemeentehuis in Heythuysen

Het vierde punt in de looproute: het voormalig gemeentehuis.

Op deze locatie stond het voormalig gemeentehuis in Heythuysen, waarvan de brandweerkazerne onderdeel is geweest van 1953 tot 1969.

 

Voormalig gemeentehuis

Op de foto is het gemeentehuis met rechts de brandweerkazerne zichtbaar. De brandweerkazerne is het gebouw met de diagonaal gestreepte deuren en op het dak (net zichtbaar) de sirene. De sirene kon in werking worden gesteld door op een knop te drukken die zich links bij de kazernepoort bevond.

In 1953 werd de kazerne aan het gemeentehuis gebouwd voor het nieuw aangekochte Austin brandweervoertuig. Tot 1969 is dit gebouw de brandweerkazerne geweest, totdat de gemeente kantoorruimte te kort kwam en de brandweer naar Garage Herpertz aan de overkant van de weg verhuisde. Voor 1950 was het gemeentehuis in gebruik als woning van notaris P. H. A. Rutten en werd ook wel Huize Rulec genoemd. Het gebouw was van 1950 tot 1988 in gebruik als het gemeentehuis. In 1988/89 is het gebouw afgebroken en vervangen door een nieuw gemeentehuis. Dit deed dienst tot 2007. Toen kwam er een grote herindeling en werd er een nieuw gemeentehuis gebouwd aan de provinciale weg Roggel-Horn op de Walk.

Brandweersirene

Met de brandweerserine werden de brandweervrijwilligers gewaarschuwd wanneer er een brand was in Heythuysen. De vrijwilligers waren vaak ambachtslieden die in Heythuysen woonden en werkten en dus vrijwel altijd aanwezig waren als er brand was. Dit werd anders begin jaren tachtig van de vorige eeuw, toen werd de stil-alarmpieper geïntroduceerd. Er gingen ook steeds meer brandweermensen buiten het dorp werken.

Austin brandweervoertuig

Deze foto met de Austin met de hogedruk nevelspuitaanhanger en de manschappen komt uit 1953.

Wat is er op de foto te zien: Brandweer Heythuysen en de Bescherming Bevolking (mannen met muts) van Heythuysen voor het park en het voormalig gemeentehuis aan Dorpstraat 1. Het Austin brandweervoertuig met zuigbuis, zuigleidingen en de ladder liggen boven op de brandweerauto. De voorbouwpomp is ook duidelijk te zien op het brandweervoertuig, namelijk voor de motorkap van het voertuig.

Brandweermannen v.l.n.r.: Piet Ottenheim, Harrie Mulders, Engel Klaver, Piet v.d. Heuvel, Piet Rijks, Bèr v.d. Heuvel, Sjaak Ottenheim, Sef Hermans, Piet Timmermans, Jan Caris, Cor Hermans, Sjaak Verstappen, Sjaak Rijks, Jan Rijks, Har Verstappen, Sjaak Donders.

Het brandweerkorps bestond uit ongeveer vijftien leden, waarvan Sjaak Donders (witte helm) de commandant Sjaak Donders de commandant was.

Uitslaande brand 1962/1963

Op de foto zie je een uitslaande brand in 1962/1963 bij de familie Spee op hun boerderij aan de Arenbos. Rechts naast de ‘kerresjop’ staat de hogedruk nevelspuitaanhanger van de brandweer. Brandweerman Tony Herpertz legt de hogedruk slang met pistool uit vanaf de nevelspuitaanhanger om het woonhuis (hoogbouw) te beschermen tegen het oprukkende vuur. De rest (laagbouw), bestaande uit het voormalige woonhuis, de stal, de schuur en de ‘kerresjop’ liet men gecontroleerd afbranden. In de ‘kerresjop’ stond de ‘bokkekèr’ geparkeerd. Sjang Spee was bokkenhouder en men kon bij hem de geit laten dekken. De familie bestond verder uit de zonen Piet, Tinus, Jan, Sef, Toon, Frits en Bèr en de dochters Mia en Stiena. Verder woonde er nog een tante in huis. Als een van de laatste families van Heythuysen gingen zij vroeger altijd met de sjees naar de kerk. Het paard werd bij smid Kiggen neergezet tussen de werkplaats en het woonhuis aan de Magdalenastraat.

Uiterst links op de foto staat de Austin brandweerwagen, die vaak bij branden in het buitengebied voor de aanvoer van water moest zorgdragen.

Geboorde put

In de bochtronding van de Vlasstraat naar de Dorpstraat tegenover Eetcafé De Tump lag vanaf 1943 een open geboorde houten brandput in de goot van de stoeprand. De brandput was ter hoogte van het maaiveld afgewerkt met een gietijzeren deksel. Deze brandput is tot begin jaren zeventig in gebruik geweest.

In de stijgbuis van de geboorde put werd de zuigslang van de brandweerauto neergelaten. Buiten de bebouwde kom kon men vaker gebruik maken van een beek of rivier of van een groot ven. In de beek of het ven werd dan de zuigslang gelegd en werd het water opgezogen naar het brandweervoertuig. Binnen de bebouwde kom had de brandweer deze putten nodig.

Door verzanding onder in de geboorde houten put werd deze op een gegeven moment onbruikbaar. Nadat er midden jaren vijftig van de vorige eeuw waterleidingen in Heythuysen kwamen, werd er ook in de bebouwde kom van het dorp een systeem van brandkranen aangelegd. Hierdoor verloren deze geboorde putten hun functie.

Looproute

Je steekt het plein over naar de damesmode Gaya Boutique waar je ook weer een bordje vindt met een QR-code.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box