De Dorpstraat in Heythuysen

Het tweede punt in de looproute: de Dorpstraat

In 1847-1850 vond er een uitbreiding van de kerk plaats en kwam het brandspuitenhuisje hier te vervallen. Er moest dus een andere locatie voor de brandspuit komen. Deze werd eerst in 1880 gevonden toen de gemeente op de hoek van de Dorpstraat en de huidige Schoolstraat (toen Kriens-paedje) in dat jaar een groot gebouwencomplex liet bouwen. Het gebouw bestond uit: een school met vier lokalen en speelplaats, een woning voor het hoofd van de school, het raadhuis en nieuwe brandspuitenhuis.

Onderkomen brandspuit

Op de foto zie je de Dorpstraat van voor 1907. De halfronde poort vooraan uiterst links is één van de oudste onderkomens van de brandspuit. Zie ook de witte pijl die naar de halfronde poort wijst. Uiterst links op de foto lag de timmerwerkplaats van Joannes (Sjang) Severinus Hubertus Beeren (1864-1954, vader van timmerman Paul Beeren). Paul Beeren werd later in de jaren dertig ook brandweerman. Tussen dit huis en het huis met de ronde poort lag het Kriens-paedje. In de ronde poort stond de brandspuit. Het huis daarnaast met de drie dakkapellen is het oude raadhuis, toen nog zonder trappen ervoor. Dan de dubbele woning van het hoofd der school Sieben (later van Steegmans en In Den kleef), dan het huis van koperslager Mathis Hubert (1855-1917) Beeren (vader van Sef en Willem Beeren, de köster). Het kleine huis met uitgerold zonnescherm was van de familie Beijnsberger. Vervolgens is er dan het huis van Steegmans-van Laer met uitgerold zonnescherm en vanaf  1916 Hendriks-Scheurs (Harriët) en nu Verheggen Mode. Daarna een lange muur en de leerlooierij en boerderij van de familie Van Laer. Rechts ziet men het ‘t Kleusterke van de zusters van de Kreppel. Op 2 mei 1889 trokken enkele zusters van de Kreppel in ’t Kleusterke, dat tot dan toe het woonhuis van de familie Gielen (notaris) was geweest. De zusters begonnen er direct een bewaar- en naaischool, die bereikbaar was via de grote poort. Nu is hier de Aldi gevestigd.

Deze foto geeft de situatie van de Schoolstraat weer in juli 2023. Uiterst links zien we het huis met het balkon. Op de hoek Schoolstraat/Dorpstraat staat het oude raadhuis met rode dakpannen en met de gevel aan de zijde van de Schoolstraat.

Looproute

Vanaf de Dorpstraat loop je de hoek om de Schoolstraat in en op het einde van het pand van de Lidl vind je het volgende bordje met een QR-code met de beschrijving van het volgende onderkomen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box