Brandveilig Ondernemen

Zelfcontrole

De brandweer start met een nieuwe manier van controleren. Hierbij kunt u als gebruiker van een gebouw met behulp van een digitale checklist uw eigen brandveiligheidscontrole uitvoeren op het moment dat het u uitkomt. We willen met deze methode de controledruk voor u als ondernemer verlagen en u de gelegenheid geven om eenvoudige gebreken snel te corrigeren. 

Heeft u vragen over deze manier van controleren, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Proactie & Preventie. Telefoonnummer 023-5674002 of via ntm@brandweerkennemerland.nl.

Ontruiming

Als mensen niet tijdig kunnen ontvluchten bij brand worden zij slachtoffer. Daarom zijn ontvluchting en ontruiming in de brandpreventie dé onderwerpen met de hoogste prioriteit. Een groot deel van de aandacht bij brandpreventie gaat vaak uit naar de vluchtmogelijkheden. Hoe zijn deze bouwkundig in een pand opgenomen en hoe wordt installatietechnisch gekeken naar manieren om een gebouw te ontvluchten? Maar wat als een gebouw gebruikt wordt door mensen die minder makkelijk zelfstandig een vluchtweg kunnen vinden? >>>Lees meer

Folder

Bij de controle die u zelf uitvoert, ligt de nadruk op het gebruik van het gebouw (o.a. vluchtroutes) en de brandveiligheidsvoorzieningen (o.a. brandblusmiddelen en eventuele andere installaties).

Delen