Kazerne Liempde

Over de kazerne

Brandweer Liempde is een korps dat bestaat uit 20 vrijwilligers. De brandweerkazerne kan rekenen op de inzet van enthousiaste vrijwilligers welke betrokken zijn en wonen of (thuis) werken in de omgeving van de kazerne. Het brandweerwerk voeren zij uit naast hun dagelijkse activiteiten en werkzaamheden. Een mooie en dankbare taak.

Voor het bestrijden van incidenten werkt de kazerne Liempde met een zogenaamd ‘vrij instroommodel’. Dat houdt in dat je als vrijwilliger via een pager wordt gealarmeerd om vervolgens van je verblijfplaats op te komen naar de kazerne. Daarna wordt gezamenlijk uitgerukt naar het incident.

Kazerne Liempde heeft op woensdagavond de wekelijkse oefenavond om de kennis en kunde op peil te houden.

Word vrijwilliger bij de brandweer!

De brandweer staat 24/7 paraat en daarvoor zijn vrijwilligers onmisbaar. Voel jij je betrokken bij jouw woon- en werkomgeving en wil jij je hiervoor inzetten? Dan dagen wij jou uit om te solliciteren als brandweervrijwilliger bij brandweer Liempde!

Word vrijwilliger bij de brandweer

Vrijwilligers bij de brandweer hebben verschillende achtergronden en oefenen verschillende beroepen uit, maar één ding hebben ze gemeen: het zijn mensen die zich lokaal willen inzetten voor anderen in hun omgeving en onder niet-alledaagse omstandigheden hulp willen en kunnen verlenen.

Je hebt zeker geen alledaagse hobby als je vrijwilliger bij de brandweer bent. Eenmaal kennis gemaakt met het werk en de goede sfeer op de kazerne, betekent dat een nieuwe passie erbij!

Kazerne Liempde is op zoek naar vrijwilligers. Mensen zoals jij, die dit belangrijke werk willen doen naast hun dagelijkse werkzaamheden.

Voertuigen en specialisme

Brandweer Liempde beschikt over één tankautospuit (roepnummer 21-2231) en een manschappenbus. Nederland krijgt een tweede handcrew team voor het bestrijden van natuurbranden. Kazerne Liempde gaat deel uit maken van dit landelijke specialisme welke in 2023 operationeel zal zijn.

Meer informatie over brandweer Liempde

Wil je meer weten over de vrijwillige brandweer bij de kazerne Liempde, neem dan contact op met kazernecommandant Malonka Bayens via m.bayens@brwbn.nl of bel naar 06-11889992.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box