Kazerne Heeten

Over de kazerne

Bij kazerne Heeten zijn alleen brandweervrijwilligers actief. Brandweervrijwilligers hebben een baan en daarnaast zijn zij vrijwilliger bij de brandweer. Voor hen gelden dezelfde eisen voor opleiden en oefenen als bij de beroepskrachten in Deventer en Zwolle. Het grootste verschil is dat vrijwilligers niet op de kazerne paraat staan, maar bij een alarm vanuit hun werk of thuis naar de kazerne komen en dan pas uitrukken. Omdat een vrijwilliger in 4 minuten op de kazerne moet zijn, kunnen zij binnen 5 minuten na het alarm uitrukken.

Wij zijn een hechte club van mensen, bestaande uit alle leeftijden en achtergronden

Onze ploeg heeft de Verkennerseenheid als specialisme. Bij incidenten met gevaarlijke stoffen, zoals een rookwolk bij een grote brand, kunnen onze teams metingen verrichten en monsters nemen. Ze rapporteren hun bevindingen aan de Coördinator Verkenningseenheden of de Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Op basis van deze gegevens kan de brandweer bepalen hoe de gevaarlijke stof zich verplaatst en welke maatregelen nodig zijn om het gevaar te voorkomen of te beperken. De eenheden bestaan uit manschappen met een aanvullende opleiding tot verkenner gevaarlijke stoffen.

Kazerne Heeten

Bij kazerne Heeten werken 18 vrijwilligers.

Kazerne Heeten heeft naast een tankautospuit de Verkennerseenheid als specialisme (voorheen WVD)

De vaste oefenavond is op maandag

Werken bij de brandweer

Werken bij de brandweer, zonder je huidige baan op te geven? Het kan! Honderden brandweermannen en -vrouwen in de regio combineren het zijn van brandweervrijwilliger met hun werk of studie. Meer weten over het werk, de opleiding en vergoedingen die je als brandweervrijwilliger krijgt?

Ga naar de pagina werken bij Brandweer IJsselland
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box