Veiligheidsregio Haaglanden

Brandweer Haaglanden is het samenwerkingsverband tussen de brandweerkorpsen in de regio Haaglanden. Sinds 1 januari 2010 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio Haaglanden onder bestuur van de regio gebracht en zijn zij als Brandweer Haaglanden verder gegaan.

Brandweer Haaglanden biedt de burgers in Haaglanden een veilige werk- en leefomgeving door hen te beschermen tegen brand en ongevallen. Brandweer Haaglanden ondersteunt burgers overheden en bedrijven in het zo veilig mogelijk inrichten van de samenleving. Door middel van preventie, publieksvoorlichting en gedragseducatie probeert zij (brand-)veilig gedrag te stimuleren. Gaat het desondanks toch mis, dan biedt Brandweer Haaglanden snel en op professionele wijze hulp bij branden en ongevallen. De ervaring die hiermee wordt opgedaan, benut zij weer om de samenleving nog veiliger te kunnen laten functioneren. Binnen de regio is de operationele brandweerzorg georganiseerd via lokale kazernes.

DE VRH
In de Veiligheidsregio Haaglanden - kortweg VRH - hebben  de  gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer hun veiligheidszorg op gebied van brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening gebundeld in een gemeenschappelijke regeling. Deze regeling voorziet verder in een nauwe samenwerking met de politie.

Dagelijks Bestuur VRH
De werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur van de VRH richten zich op de voorbereiding van de agenda van het Algemeen Bestuur en een aantal specifieke besluiten. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de penningmeester en de portefeuillehouder personeelszaken. Lees meer op de website van de VRH.

Samenwerking
Negen gemeenten werken in de VRH samen om zich voor te bereiden op het voorkomen en bestrijden van ongevallen, rampen en crisissituaties, onder andere door opleidingen en oefeningen. Ook voert de VRH het beheer en de organisatie van de Gemeenschappelijke Meldkamer (Brandweer en Ambulancezorg). Bij de VRH werken specialisten die hun kennis gebruiken om gemeenten te ondersteunen, te adviseren en de kwaliteit binnen de regio te bewaken van; Brandweer Haaglanden, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).

Pijlers van de organisatie

Organisatie in ontwikkeling
Brandweer Haaglanden moet veranderen. Vakmanschap en verbinding zijn hierbij de uitgangspunten. Eind 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden ingestemd met ‘Op koers' Dit document bevat de routebeschrijving naar Brandweer 2015, een brandweer in Haaglanden met een hoger maatschappelijk rendement. Om ‘Op Koers' daadwerkelijk te kunnen realiseren, zijn veranderingen en ontwikkelingen binnen de organisatie noodzakelijk. De contouren van de nieuwe brandweerorganisatie in Haaglanden zijn vastgelegd in het document ‘Overstag'.

Brandveilig Leven
Brandveilig Leven gaat om het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn bij burgers en bedrijven. De aanpak van Brandveilig Leven is afhankelijk van het ‘verzorgingsgebied'. Voorbeelden zijn brandveiligheidsadvies op scholen, nazorg na brand en het opleiden van iedere medewerker als ‘brandveiligheidsambassadeur'.

Delen