Persoonlijke berichten bekijken uit je eigen omgeving
s 150101_BWN Slotenmakerstraat_RB12496 sRGB 15x10cm_.jpg

De brandweer in Haaglanden

Contact

Brandweer Haaglanden
Dedemsvaartweg 1, 2545 AP Den Haag
Postbus 52155, 2505 CD Den Haag
088 886 8000

Uw veiligheid

We stellen alles in het werk om noodsituaties te voorkómen en bieden voorzorg, professionele hulp en nazorg bij veiligheidsvraagstukken. Door preventie, publieksvoorlichting en gedragseducatie stimuleren wij (brand)veilig gedrag. We streven voortdurend naar verbetering van onze hulpverlening, met gevraagd en ongevraagd advies. Aan iedereen.

met

We werken samen met de geneeskundige hulpdiensten, politie en veiligheidspartners als gemeenten, waterschappen, ziekenhuizen en ministeries. Niet alleen om samen op te kunnen treden als het nodig is, maar ook om samen de voorbereidingen te treffen om rampen of grote incidenten te voorkomen.

onze hulp

Wij staan 24 uur per dag klaar om mens en dier in nood te helpen. Op de momenten dat het ertoe doet, maken onze mensen het verschil tussen leven en dood. Maar zoals gezegd, het gaat niet alleen om bestrijden, maar ook, steeds meer, om voorkómen. We zijn een sterk team dat van aanpakken weet. Altijd en overal.

Brandveiliger wonen? Download de app

Brand. Je moet er niet aan denken. Of juist wel? Brand onstaat sneller dan je denkt. Kijk wat je zelf kunt doen om je woning brandveiliger te maken. Deze app helpt je op weg.

Checklist Checklist

Brandalarm bij de buren: wat te doen?

  • Kijk naar verschijnselen van brand (rook, vlammen, brandlucht)
  • Meld verschijnselen van brand direct aan de brandweer (via 112)
  • Twijfel je over de verschijnselen? Neem contact op met de brandweer (via 112)
  • Licht de buren bij thuiskomst in over wat je hebt gedaan

Storm en wateroverlast

Bij hevige regenval en storm krijgt de brandweer soms honderden telefoontjes van mensen die overlast of schade hebben. De brandweer probeert met de beperkte middelen die er zijn zoveel mogelijk te doen. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op de andere hulpverzoeken.
De centralisten moeten een snelle inschatting maken van het risico en kunnen daardoor niet iedereen volledig en uitgebreid te woord staan. De drukte kan er ook voor zorgen dat het langer duurt voordat je de meldkamer kunt bereiken.

Wanneer bel je nu de brandweer, wanneer de gemeente en wat kun je zelf doen?

2014-6-26 BVL Schilderswijk-26 juni 2014-DSC_0845 uitsnede.jpg

Social media Haaglanden

Wij gebruiken cookies