Brandweer Haaglanden 2482.jpg

De brandweer in Haaglanden

Contact

Brandweer Haaglanden
Dedemsvaartweg 1, 2545 AP Den Haag
Postbus 52155, 2505 CD Den Haag
088 886 8000

Uw veiligheid

We stellen alles in het werk om noodsituaties te voorkómen en bieden voorzorg, professionele hulp en nazorg bij veiligheidsvraagstukken. Door preventie, publieksvoorlichting en gedragseducatie stimuleren wij (brand)veilig gedrag. We streven voortdurend naar verbetering van onze hulpverlening, met gevraagd en ongevraagd advies. Aan iedereen.

met

We werken samen met de geneeskundige hulpdiensten, politie en veiligheidspartners als gemeenten, waterschappen, ziekenhuizen en ministeries. Niet alleen om samen op te kunnen treden als het nodig is, maar ook om samen de voorbereidingen te treffen om rampen of grote incidenten te voorkomen.

onze hulp

Wij staan 24 uur per dag klaar om mens en dier in nood te helpen. Op de momenten dat het ertoe doet, maken onze mensen het verschil tussen leven en dood. Maar zoals gezegd, het gaat niet alleen om bestrijden, maar ook, steeds meer, om voorkómen. We zijn een sterk team dat van aanpakken weet. Altijd en overal.

Brandveiliger wonen? Download de app

Brand. Je moet er niet aan denken. Of juist wel? Brand onstaat sneller dan je denkt. Kijk wat je zelf kunt doen om je woning brandveiliger te maken. Deze app helpt je op weg.

BEL ALARMNUMMER 112 BEL ALARMNUMMER 112

Acuut gevaar

Is er acuut gevaar of een levensbedreigende situatie? Bel dan direct het alarmnummer 112.

Voorbeelden van acuut gevaar:

  • Brand
  • Aanrijdingen
  • Instortingsgevaar
  • Vreemde lucht
  • Hartstilstand
  • Beroerte

Bij twijfel altijd 112 bellen!

2014-6-26 BVL Schilderswijk-26 juni 2014-DSC_0845 uitsnede.jpg

Social media Haaglanden