‘Ik hoop op een kletsnatte zomer’

 

Lysander van Oossanen is boswachter in het Drents-Friese wold. Een prachtig, maar kwetsbaar natuurgebied. Hij werkt namens Staatsbosbeheer samen met Brandweer Fryslân om effectieve brandbestrijdingsplannen te ontwikkelen. ‘Als die bos-of heidebrand er komt, zijn wij beter voorbereid dan ooit.’

Portretfoto van Lysander van Oossanen.

Heidebrand

‘We werkten al veel samen met de Veiligheidsregio’s Fryslân en Drenthe. Na de grote heidebrand van 2018 bij Wateren trekken we nóg intensiever met elkaar op. Onze focus ligt op de vertaling van de risico-inventarisatie natuurbranden (RIN) naar bestrijdings-en evacuatieplannen. Een enorme klus. Het gaat niet alleen over zevenduizend hectare natuur; ook over een gebied waar mensen recreëren, werken of zorg krijgen.’

Evacuatieplannen

‘Met Jos van der Kooij en Ids Hooisma van Brandweer Fryslân werk ik aan de evacuatieplannen voor een gebied bij Appelscha. Het is een omgeving waar meerdere zorginstellingen zijn. Elke instelling heeft een eigen evacuatieplan. Maar wat als er een grote bosbrand uitbreekt en je cliënten en medewerkers van meerdere locaties het bos uit moet krijgen? Er zijn maar een paar routes mogelijk. We moeten goed nadenken over de logistiek, om chaos te voorkomen.’

Kalm

‘Onze overleggen zijn vaak een kwestie van de kaarten op tafel en samen die puzzel leggen. Dan kom je er bijvoorbeeld achter dat dat ene vennetje voor de brandweer een prima bluswaterlocatie lijkt, maar voor ons een watertje vol kwetsbare soorten is. Terwijl verderop juist een ven ligt waarvan wij denken: trek die dan maar leeg, dat is beter voor de natuur. Mooi om te zien dat je door kennis te delen tot een beter plan komt.’

Droogte

‘We hebben nu meerdere jaren van extreme droogte achter de rug. Het grondwaterpeil heeft nog jaren nodig om te herstellen. Hierdoor neemt het risico op natuurbranden toe. Ook in de afgelopen winters is het grondwater nauwelijks aangevuld. Wij houden daarom ons hart vast voor de komende maanden. Ja, ik ben waarschijnlijk één van de weinige Nederlanders die hopen op een kletsnatte zomer: de natuur kan het goed gebruiken.’

 

Tekst: Bert Kobus
Beeld: Team Horsthuis

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box