Hoe kies ik een leverancier?

Als gebouwgebruiker die rechtsreeks moet/wil doormelden naar de brandweermeldkamer bent u tot 29 juli 2020 nog abonnee van de Veiligheidsregio op het OMS van de meldkamer. Vóór 29 juli dient u zelf een OMS-dienstverlener te kiezen voor de periode vanaf 29 juli 2020 en hiermee een overeenkomst aan te gaan. Dat geldt ook als u vanaf 29 juli 2020 gebruik wilt blijven maken van de huidige OMS-dienstverlener Robert Bosch BV!

De veiligheidsregio heeft momenteel met elke OMS-abonnee een aansluitovereenkomst afgesloten. Bij het van rechtswege beëindigen van de concessieovereenkomst tussen Bosch en de drie Veiligheidsregio's in Noord-Nederland op 29 juli 2020 zeggen de veiligheidsregio's de overeenkomst met elke OMS-abonnee op per 29 juli 2020. Van deze opzegging hebt u eind april 2020 formeel bericht ontvangen van de veiligheidsregio (mocht u onverhoopt geen bericht hebben ontvangen, neem dan contact op met de veiligheidsregio). Vanaf 29 juli 2020 bent u als gebouwgebruiker dus geen abonnee meer van de veiligheidsregio, maar bent/blijft u klant van een zelf gekozen OMS-dienstverlener.

Mogelijke OMS-dienstverleners vanaf 29 juli 2020
U kunt kiezen uit diverse commerciële OMS-dienstverleners. Deze zijn nu nog niet allemaal bekend. In de loop van mei 2020 worden op deze site de namen en contactgegevens van de OMS-dienstverleners gepubliceerd die voldoen aan de voorwaarden van de meldkamer. Uit deze aanbieders kunt u (vanaf dat moment) kiezen. Deze aanbieders dienen aan de veiligheidsregio's te verklaren dat ze gaan voldoen aan de Voorwaarden van de Meldkamer Noord-Nederland.

Hoe kies ik een OMS-dienstverlener?
U kunt bij de OMS-dienstverleners die worden vermeld op deze site, een offerte aanvragen. Mogelijk wordt u ook benaderd door dienstverleners die u een voorstel doen. De ontvangen offertes kunt u vergelijken en uw keuze maken. Als u positief op een offerte reageert, zal de dienstverlener u een overeenkomst ter tekening aanbieden.

Voorwaarden meldkamer voor leveren OMS-diensten
De actuele/huidige voorwaarden van de meldkamer zijn hier in te zien. Medio juni 2020 zijn ook de toekomstige voorwaarden bekend die zullen gelden vanaf 29 juli 2020.

Hoe lang duurt het voordat ik na 28 juli 2020 kan doormelden via een andere OMS-dienstverlener, nadat ik hiermee een overeenkomst heb afgesloten?
Dit is niet in algemene zin te zeggen en afhankelijk van diverse factoren. In elk geval kunt u op zijn vroegst 4 weken na het afsluiten van een overeenkomst met een dienstverlener anders dan Bosch migreren - ook daarom is het van belang niet tot juli 2020 te wachten met het afsluiten van een overeenkomst. Verder is de datum van migratie afhankelijk van het moment dat u Bosch laat weten (eventueel via uw nieuwe dienstverlener) dat u een overeenkomst hebt afgesloten met en andere OMS-dienstverlener en zo spoedig mogelijk wilt migreren. Tot slot heeft Bosch lijnverbindingen bij KPN of Ziggo met een opzegtermijn van 1 of 2 maanden. Het zal daarom in de praktijk in veel gevallen enkele maanden duren voordat de migratie kan plaatsvinden en de overeenkomst met uw nieuwe dienstverlener van kracht kan worden.

U dient er ook rekening mee te houden dat u verplicht bent om tot het einde van de maand waarin u migreert, te betalen voor de dienstverlening van Bosch. Dit is vastgelegd in de concessieovereenkomst die de veiligheidsregio's op 29 juli 2010 hebben afgesloten met Bosch.

 

Delen