Hoe kies ik een leverancier?

Als gebouwgebruiker die rechtsreeks moet/wil doormelden naar de brandweermeldkamer bent u tot 29 juli 2020 nog abonnee van de Veiligheidsregio op het OMS van de meldkamer. Vóór 29 juli dient u zelf een OMS-dienstverlener te kiezen voor de periode vanaf 29 juli 2020 en hiermee een overeenkomst aan te gaan. Dat geldt ook als u vanaf 29 juli 2020 gebruik wilt blijven maken van de huidige OMS-dienstverlener Robert Bosch BV!

In het verleden (tot juli 2020) sloot de veiligheidsregio met elke OMS-abonnee een aansluitovereenkomst af. Bij het van rechtswege beëindigen van de concessieovereenkomst tussen Bosch en de drie Veiligheidsregio's in Noord-Nederland op 29 juli 2020 hebbende veiligheidsregio's de overeenkomst met elke OMS-abonnee opgezegd per 29 juli 2020. Van deze opzegging hebt u eind april 2020 formeel bericht ontvangen van de veiligheidsregio (mocht u onverhoopt geen bericht hebben ontvangen, neem dan contact op met de veiligheidsregio). Vanaf 29 juli 2020 bent u als gebouwgebruiker dus geen abonnee meer van de veiligheidsregio, maar bent/blijft u klant van een zelf gekozen OMS-dienstverlener.

Mogelijke OMS-dienstverleners vanaf 29 juli 2020
U kunt kiezen uit diverse commerciële OMS-dienstverleners, zoals genoemd op deze site. Deze aanbieders voldoen aan de voorwaarden van de meldkamer Noord-Nederland of hebben aangegeven te gaan voldoen aan de Voorwaarden van de Meldkamer. De voorwaarden kunnen desgewenst worden opgevraagd bij de Veiligheidsregio.

Hoe kies ik een OMS-dienstverlener?
U kunt bij de OMS-dienstverleners die worden vermeld op deze site, een offerte aanvragen. Mogelijk wordt u ook benaderd door dienstverleners die u een voorstel doen. De ontvangen offertes kunt u vergelijken en uw keuze maken. Als u positief op een offerte reageert, zal de dienstverlener u een overeenkomst ter tekening aanbieden.

Hoe lang duurt het voordat ik kan doormelden via een andere OMS-dienstverlener, nadat ik hiermee een overeenkomst heb afgesloten?
Dit is niet in algemene zin te zeggen en afhankelijk van diverse factoren. U kunt dit nagaan bij de dienstverlener waarnaar u gaat overstappen.

Stapt u in het najaar van 2020 over van Robert Bosch BV naar een andere partij, dan is de datum van migratie afhankelijk van het moment dat u Bosch laat weten (eventueel via uw nieuwe dienstverlener) dat u een overeenkomst hebt afgesloten met en andere OMS-dienstverlener en zo spoedig mogelijk wilt migreren. De lijnverbindingen die Bosch heeft gehuurd bij KPN of Ziggo, hebben een opzegtermijn van 1 of 2 maanden. Het zal daarom in de praktijk in veel gevallen enkele maanden duren voordat de migratie kan plaatsvinden en de overeenkomst met uw nieuwe dienstverlener van kracht kan worden.

NB: U dient er in dat geval ook rekening mee te houden dat u verplicht bent om tot het einde van de maand waarin u migreert, te betalen voor de dienstverlening van Bosch. Dit is vastgelegd in de concessieovereenkomst die de veiligheidsregio's op 29 juli 2010 hebben afgesloten met Bosch.

 

Delen