Hoe kies ik een leverancier?

Als gebouwgebruiker die rechtsreeks moet/wil doormelden naar de brandweermeldkamer bent u tot 29 juli 2020 nog abonnee van de Veiligheidsregio op het OMS van de meldkamer. Vóór 29 juli dient u zelf een OMS-dienstverlener te kiezen voor de periode vanaf 29 juli 2020 en hiermee een overeenkomst aan te gaan. Dat geldt ook als u vanaf 29 juli 2020 gebruik wilt blijven maken van de huidige OMS-dienstverlener Robert Bosch BV!

De veiligheidsregio heeft momenteel met elke OMS-abonnee een aansluitovereenkomst afgesloten. Bij het van rechtswege beëindigen van de concessieovereenkomst tussen Bosch en de drie Veiligheidsregio's in Noord-Nederland op 29 juli 2020 eindigen ook de aansluitovereenkomsten met de veiligheidsregio’s; de Veiligheidsregio's zeggen de aansluitovereenkomst met elke OMS-abonnee op per 29 juli 2020. Vanaf 29 juli 2020 bent u als gebouwgebruiker dus geen abonnee meer van de Veiligheidsregio, maar bent/blijft u klant van een (zelf gekozen) OMS-dienstverlener mits u daarmee een overeenkomst afsluit.

Mogelijke OMS-dienstverleners vanaf 29 juli 2020
U kunt kiezen uit de volgende commerciële OMS-dienstverleners:

[Hier komen begin 2020 de namen en contactgegevens van de OMS-dienstverleners die voldoen aan de aansluitvoorwaarden van de meldkamer]

Hoe kies ik een OMS-dienstverlener?
Als gebouwgebruiker die wil (blijven) doormelden naar de brandweermeldkamer dient u op 29 juli 2020 over een overeenkomst te beschikken met een OMS-dienstverlener. Deze dienstverlener dient te voldoen aan de aansluitvoorwaarden van de MkNN. U kunt bij OMS-dienstverleners een offerte aanvragen. De ontvangen offertes kunt u vergelijken en uw keuze maken. Als u positief op een offerte reageert, zal de dienstverlener u een overeenkomst ter tekening aanbieden.

De Veiligheidsregio registreert met welke OMS-dienstverlener een wettelijk verplichte gebouwgebruiker een overeenkomst heeft afgesloten om ten behoeve van de gemeenten (het bevoegd gezag) te bewaken dat er op 29 juli 2020 daadwerkelijk een overeenkomst is met alle wettelijk verplichte gebouwgebruikers.

Aansluitvoorwaarden meldkamer
De actuele aansluitvoorwaarden van de meldkamer zijn hier in te zien. Vanaf begin 2020 zijn ook de aansluitvoorwaarden bekend en hier te raadplegen die gaan gelden vanaf 29 juli 2020.

Hoe lang duurt het voordat ik kan doormelden via een (andere) OMS-dienstverlener nadat ik hiermee een overeenkomst heb afgesloten?
Dit is nu nog niet bekend, maar bij hierbij moet gedacht worden aan zeker vier weken. Het is dus zaak om tijdig een overeenkomst af te sluiten.

 

Delen