Zuid-Limburg

Over regio Zuid-Limburg

Brandweer Zuid-Limburg maakt onderdeel uit van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Wij maken en houden Zuid-Limburg zo veilig mogelijk. Om onze missie te volbrengen moeten we de (toekomstige) risico’s in onze regio kennen en daarop voorbereid zijn, erover adviseren en informeren. Paraat zijn en slagkracht leveren. Dit doen we samen met burgers, bedrijven en instellingen.

Binnen de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, politie en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid-Limburg) met elkaar samen om bij een ramp of crisis zo effectief mogelijk te kunnen optreden.

Taken van Brandweer Zuid-Limburg zijn onder andere het redden van mens en dier, het voorkomen en bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij ongevallen. Vanuit 26 kazernes werken we voor 16 gemeenten in ons verzorgingsgebied met circa 600.000 inwoners.

26 Kazernes
2 Vacatures
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box