Veilig elektrisch laden in een parkeergarage

Aan brandveiligheid van parkeergarages is in het tv-programma Kassa op zaterdag 16 oktober 2021 aandacht besteed. Lector Energie- en transportveiligheid bij NIPV Nils Rosmuller was te gast en lichtte dit onderwerp verder toe, net als het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s .

Het wetsvoorstel houdt in dat een bewoner de aanleg van een laadpaal in een parkeergarage van een VvE slechts hoeft te melden (en aanbrengen). Dat houdt In dat VvE-leden niet meer in meerderheid hoeven in te stemmen. De VvE’s zijn hier geen voorstander van.

Nils Rosmuller ging in op de visie van het NIPV. Die is dat met het parkeren en laden van elektrische voertuigen in parkeergarages extra risico’s gepaard gaan.

Met gerichte maatregelen kunnen die elektrische risico’s goed beperkt worden. Denk daarbij aan de positionering van de laadpalen nabij in-/uitgangen van de garage en niet nabij vluchtroutes en deze te voorzien van aanrijdbeveiliging. Daarnaast vormen mode 3 en mode 4 laden de kern van veilige laadinfrastructuur en zal bij incidenten alle laadinfra centraal afgeschakeld moeten worden. Snelle detectie en doormelding naar de gebouwbeheerder en opvolging ervan door de meldkamer brandweer. Echter, dit vraagt instemming, investering en tijd van de VvE’s om te regelen.

Meer informatie over dit onderwerp lees je ook op de NIPV-website of klik hier voor de meest gestelde vragen.

Infographic veilig parkeren en laden van elektrische voertuigen in parkeergarages

Voor het veilig parkeren en laden van elektrische voertuigen in parkeergarages, hebben NIPV en Brandweer Nederland deze infographic opgesteld met tips voor VvE’s en exploitanten van garages.

Download de infographic
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box