Utrecht

Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

Inbraken, vandalisme, cybercrime of ondermijnende criminaliteit… het zijn problemen waar veel ondernemers op bedrijventerreinen mee geconfronteerd worden. Verloedering en onveiligheid kunnen een succesvolle bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Ondernemers kunnen deze problemen niet alleen aanpakken. Gemeente, politie en de Veiligheidsregio’s ook niet. Samenwerking tussen publieke en private partijen biedt dan de oplossing. Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en Veiligheidsregio staat hierbij centraal. De samenwerking is vastgelegd in een convenant.

Een van de partners van het KVO is de Veiligheidsregio Utrecht. Mede door het KVO heeft de VRU inzicht op (brand)veiligheid op winkelgebieden, bedrijventerreinen en uitgangsgebieden. VRU en ondernemers overleggen regelmatig waarbij ervaringen besproken worden. Daarnaast wordt er samen geoefend, worden bedrijventerreinen geschouwd en geeft de VRU voorlichting. Al deze gezamenlijke inspanningen worden geleverd om de (brand)veiligheid van winkelgebieden, bedrijventerreinen en uitgaansgebieden en het zelfbewustzijn van ondernemers te vergroten.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden, bedrijventerreinen en uitgaansgebieden te verbeteren. Als publieke en private partijen volgens het KVO-proces met elkaar samenwerken, kunnen zij een KVO-certificaat aanvragen.

Voor meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen kunt u terecht bij uw gemeente.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box