In deze rubriek nemen we jullie een dag mee in het leven van een collega. Vandaag is dat Ymko Attema, teamleider Vakbekwaamheid bij de sector Vakbekwaamheid & Kennis.

08.30 uur

Sinds december ben ik teamleider Vakbekwaamheid en daarmee ben ik van het kleinste team naar het grootste gegaan, een mooie nieuwe uitdaging. De focus ligt nu op het nieuwe oefenprogramma 2023-2024. Hiervoor hebben we bij alle sectoren input opgehaald. Ons motto is dat het oefenprogramma belangrijk, nuttig en leuk moet zijn. De slot- en eindoefeningen komen terug en er komt een logische opbouw tussen centraal en lokaal oefenen. Het accent ligt op de basisvaardigheden en risicogericht oefenen. Daarnaast gaan we de scenariokaarten introduceren. Een soort van oefenbibliotheek die gebruikt wordt voor het invullen van het oefenprogramma

11.00 uur

Ik sluit aan bij het digitale overleg met de landelijke vakgroep Brandonderzoek. Onlangs is een visie op de doorontwikkeling brandonderzoek opgesteld, van waaruit we zijn gestart met vijf landelijke proeftuinen. Vandaag praten we over: data van brandonderzoek. Er is een database gemaakt waarin bevindingen van alle landelijke onderzoeken (ongeveer 1.100 per jaar) wordt geregistreerd. De brandonderzoekers vullen na ieder onderzoek een slimme vragenlijst in en deze is input voor de database. Het doel is om te leren! Het NIPV maakt jaarlijks een analyse van de database, de uitkomst daarvan gebruiken ze voor voorlichting en onderzoek. Dit jaar komen oefenkaarten beschikbaar, die op basis van de bevindingen van brandonderzoek gemaakt zijn: een mooie verbinding tussen brandonderzoek en vakbekwaamheid.

Tekst gaat verder onder de foto.

12.30 uur

Werken op de Twente Safety Campus is echt geen straf. Met dit mooie weer eet ik lekker buiten mijn broodje op en geniet van het warme zomerse zonnetje.

13.00 uur

Na de lunch heb ik opnieuw een afspraak met Wesley van Raaij en Laurens Welberg over het project Risicogericht oefenen. Vanuit Brandveiligheid wordt voor vier kazernes (Haaksbergen, Hellendoorn, Delden en Almelo) een brandrisicoprofiel gemaakt. Voor het verzorgingsgebied van deze kazernes worden de risico’s in beeld gebracht. Hiervoor maakt Brandveiligheid gebruik van een systeem en zijn er gesprekken met de kazernes over wat ze zelf spannend vinden in hun gebied, de zogenoemde ‘onderbuikrisico’s’. De opbrengst wordt vertaald in een handzame tekening van het risicoprofiel die gebruikt wordt voor het oefenprogramma. Dit hebben we afgelopen jaar al met succes gedaan in Ootmarsum. We zien in de praktijk dat lokale kennis echt het verschil kan maken in ons werk!

15.30 uur

Ik word gebeld door de operationeel leider. Voor de crisisorganisatie vervul ik de rol van ACC (Algemeen Commandant Communicatie) en ik heb deze week dienst. Bij een GRIP incident stuur ik de kolom crisiscommunicatie aan. Albert belt omdat hij een digitaal afstemmingsoverleg met Arjen Gerritsen, voorzitter Veiligheidsregio, wil plannen over de boerenprotesten. We gaan namens het bestuur van de Veiligheidsregio een statement maken over de boerenprotesten en daarbij is de input vanuit communicatie gewenst. Na deze lange dag op kantoor ga ik vanavond lekker de mountainbikeroute op het terrein van het vliegveld fietsen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box