Een dag op pad met...Frank

Frank is Adviseur Industriële Veiligheid bij Brandweer Twente. Naast zijn ‘koude’ functie is hij ook vrijwilliger op kazerne Hengelo Noord en draait hij mee in de kazernering van Hengelo Centrum.

8.30 uur
Elke dag start met een vast ritueel, een kom warme melk met havermout, om de dag goed te beginnen! Daarna ga ik op de fiets naar de kazerne van Hengelo Noord. Voorheen zat ik altijd op Hengelo Centrum, maar sinds corona werk ik vooral vanaf Noord. Een voordeel is dat er overdag ook bezetting is voor de WTS3000, het voertuig voor groot watertransport.

9.00 uur 
Ik ben leerwerkplekbegeleider van een collega in opleiding voor Specialist Industriële Veiligheid (bij het IFV). Tijdens de opleiding leer je over de veiligheid technische aspecten binnen grote industriële bedrijven. Mijn rol is het (inhoudelijk) begeleiden van de deelnemer tijdens de opleiding en het geven van reflectie en feedback op zijn werkwijze. We bespreken via Teams zijn tussentijdse examenverslag en bespreken een paar inhoudelijke onderwerpen. Er komen een aantal verbetervoorstellen op tafel en ik vul het feedbackformulier in. Het moet helemaal goed komen volgende week met zijn examengesprek.

10:30 uur 
We hebben een overleg met twee collega’s op de Twente Safety Campus over het Battery Safety Lab (BSL). Ik ben aangehaakt bij de projectgroep BSL om vroegtijdig in het proces mee te denken over de risicobeheersing/(brand)veiligheid van het testcentrum. In het testcentrum worden batterijsystemen veiliger gemaakt en wordt onderzoek gedaan naar een zo effectief mogelijk (brandweer)optreden als er iets gebeurd. In het overleg ben ik bijgepraat over de voortgang en de laatste stand van zaken in de vergunningaanvraag. Het is de bedoeling dat het BSL in 2022 gebouwd en operationeel is.

12:15 uur 
Lunchen doe is vandaag thuis met mijn vrouw. Het wordt een lange dag, dus even bijkletsen vind ik wel belangrijk. Toch word ik na de lunch snel even gestrikt om het filter van de vijverpomp schoon te maken…?

13:00 uur 
Samen met een collega bezoeken we een bedrijf die Li-ion accu’s ontwikkeld, test en opslaat. De Omgevingsdienst Twente heeft ons gevraagd een advies te geven in het kader van (brand)veiligheid. Om het bedrijf te leren kennen hebben we na de kennismaking een ronde door het bedrijf gemaakt. Op basis van een simpele vraag ‘wat vinden jullie zelf de grootste veiligheidsrisico’s binnen jullie bedrijf?’ kom je tot een goed gesprek. Je wilt een bedrijf aansporen zelf ook na te denken over de (brand)veiligheid en maatregelen die genomen moeten worden om risico’s te verkleinen. In dit bedrijf is het van belang dat, als er iets gebeurd, er sprake is van snelle detectie en alarmering. Daarnaast moet de bluswatervoorziening en bereikbaarheid goed geregeld zijn en moet het vertaald worden in planvorming van de brandweer.

15:00 uur 
Ik heb me ingeschreven voor een Webinar over ‘de schuimtransitie naar fluorvrij schuim’. Het toepassen van fluorhoudend blusschuim wordt verboden. We zitten nu in een overgangsperiode naar fluorvrij blusschuim, dit wordt toegelicht in deze Webinar. De ontwikkelingen in de markt gaan snel en ook de inzichten over fluorvrij schuim veranderen. Voor mijn advies- en toezichtstaak is het van belang om op de hoogte te zijn. Dit onderwerp heeft namelijk ook consequenties voor veel bedrijven die blusinstallaties met fluorhoudend schuimvormend middel hebben. Ze moeten uiteindelijk overstappen naar fluorvrij schuim.

17:00 uur  
Als vrijwilliger ben ik aangehaakt bij het project over ‘de Toekomst van Hengelo Noord’. Ik ben verantwoordelijk voor de uitwerking van het thema Organisatievorm. Hierbij wordt gekeken naar de taken die Hengelo Noord doet, of ze passend zijn in het Twentse en Hengelose beeld op basis van risico’s binnen het eigen verzorgingsgebied en in Twente. We werken met vrijwilligers op basis van een vrije instroom bij een alarmering. We zijn aan het onderzoeken of het haalbaar is dat de kazerne van Noord in de toekomst ook weer overdag kan uitrukken.

20.00 uur
Tussen de vergadering door hebben we het plaatselijke brommertje (de shoarmaboer) laten komen voor ons avondeten. Dat is natuurlijk altijd goed voor de sfeer. De vergadering sluiten we af onder het genot van een drankje.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box