Achter de schermen bij...Thijs

Werken bij Brandweer Twente kan zowel aan de ‘warme’ als de ‘koude’ kant. Of aan beide kanten, zoals Hengeloër Thijs Geertsema (38) doet. De warme werkzaamheden voert hij uit bij de kazernes Hengelo Centrum en Hengelo-Noord. De koude klussen als adviseur Risicoprofiel binnen het team Risico- en Objectinformatie. We doen dan ook meer dan alleen blussen. Achter de schermen hebben we veel medewerkers die ervoor zorgen dat onze brandweermensen veilig hun werk kunnen doen. Deze keer nemen we een kijkje achter de schermen bij Thijs!

Ontwerpen, modelleren, evalueren en adviseren

De brandweercarrière van Thijs begon in 2016, toen hij zich aanmeldde als brandweervrijwilliger. In 2022 maakte hij beroepsmatig de overstap en ging aan de slag als adviseur Risicoprofiel. Geen werkdag is hetzelfde. ‘In het kort komt het erop neer dat ik me bezig hou met het inschatten en beheersen van risico’s in Twente’, legt hij uit. ‘Zo ontwerp, modelleer en evalueer ik risicoprofielen. Een risicoprofiel is een manier om over bepaalde onderwerpen kansen en effecten in te kunnen schatten. Een voorbeeld? Een inschatting maken bij welke woningtypes het effect van een brand voor aanwezige personen en hulpverleners het grootst is’, gaat Thijs dieper op de materie in. ‘Naast risicoprofilering verzorg ik ook veel advieswerk op het gebied van risicogericht werken, leren van incidenten en het (door)ontwikkelen van objectinformatie. Tot slot ben ik lid van de kerngroep Brand en de evaluatorenpool.’

Door meer en beter inzicht te krijgen in risico's kunnen we ons beter voorbereiden op incidenten.

Thijs Geertsema, adviseur Risicoprofiel

Nadenken en doorontwikkelen

De leden van team Risico- en Objectinformatie, waarbinnen Thijs werkzaam is, denkt momenteel na over hoe het nieuwe risicoprofiel brandweerzorg ingericht en ingevuld moet worden. ‘We stellen onszelf daarbij vragen als met welke onderwerpen we volgend jaar willen starten en op basis van welke data we dat gaan doen. Aangezien we hier nog geen ervaring mee hebben en brandweerkorpsen elders in het land hier ook nog mee worstelen is dit echt pionierswerk. Nieuwe dingen bedenken is leuk, maar soms ook best complex. Het komt daarom nu extra goed uit dat ik het zoeken en pionieren naar haalbare, bruikbare producten en adviezen heel erg interessant vind’, vertelt hij enthousiast.

‘Ook ben ik nu druk met het incidentonderzoek naar aanleiding van een brand in een verzorgingshuis in Hellendoorn. Vanuit de evaluatorenpool en mijn ervaring vanuit mijn vorige werk probeer ik zo een bijdrage te leveren aan het leren van incidenten. Ik hoop met deze incidentonderzoeken een impuls te geven aan risicogericht werken binnen de sector Brandveiligheid van Brandweer Twente.’

Betere inzichten, betere voorbereiding

‘Door meer en beter inzicht te krijgen in risico’s kunnen we ons beter voorbereiden op incidenten. Dit kan zowel preventief, bijvoorbeeld in de vorm van maatregelen, waardoor je tijdens een incident sneller en gemakkelijker bewoners kan evacueren. Maar ook door vooraf al te weten welke risico’s er in je verzorgingsgebied zijn. Dan is het van toegevoegde waarde om daar te oefenen met je korps. Uiteindelijk helpt de kennis die je dan opdoet bij een daadwerkelijk incident.’

Interessante en gezellige mensen

‘Naast dat de mensen bij Brandweer Twente me helpen en op leuke ideeën brengen, moet ik ook vaak veel lachen met mijn collega’s. Van lachen krijg ik altijd energie. Het is een club interessante en gezellige mensen die vanuit een passie voor hulpverlening gezamenlijk werkt aan een (brand)veilig Twente. Iedereen doet dat vanuit zijn of haar taak en specialisme, maar ook vanuit een eigen overtuiging, achtergrond en ervaring. Hoewel het door de verschillende standpunten soms wel eens knettert, ontstaan er uit deze verschillen juist nieuwe ideeën en oplossingen.’

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box