We doen meer dan alleen blussen. Achter de schermen hebben we veel medewerkers die ervoor zorgen dat onze brandweermensen veilig hun werk kunnen doen. Daarvoor nemen we een kijkje achter de schermen bij Ron de Wit, een van de sectorhoofden van Brandweer Twente.

Ron is al sinds het jaar 2000 werkzaam bij de brandweer. Hij is 22 jaar geleden begonnen als vrijwilliger bij Brandweer Hengelo. In de tussenliggende jaren heeft hij tal van functies vervuld. ‘Van Adviseur Gevaarlijke Stoffen, teamleider Risicobeheersing en afdelingshoofd Openbare Veiligheid werd ik in 2011 projectleider van het project één Brandweer Twente, waarin we naar één brandweerorganisatie in Veiligheidsregio Twente gingen. In 2013 kreeg ik daar mijn huidige functie: sectorhoofd Strategie & Ondersteuning.’

Actief op meerdere fronten

Op dit moment is Ron op meerdere fronten actief binnen onze organisatie. Hij is plaatsvervangend commandant, sectorhoofd Strategie & Ondersteuning, Commandant van Dienst en Operationeel Leider in het piket, maar ook waarnemend hoofd van de sector Incidentbestrijding. ‘Het heeft zijn voor- en zijn nadelen’, beaamt Ron. ‘De afwisseling op inhoud en diversiteit van mensen waarmee ik contact heb is prachtig. Mooi, maar soms ook wel lastig. Aan de andere kant: van vrijwilligers tot burgemeesters; er komt van alles langs. Tijdens inzetten hoop ik dat ik niet nodig ben. Mijn werk zit meer vooraf: zorgen dat de sector beschikt over voldoende mensen, middelen en oefeningen.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Het operationele karakter, de betrokken mensen, beroeps en vrijwilligers binnen de sector maken het leuk om er een bijdrage aan te leveren.

Ron de Wit

Organisatie draaiende houden

Als sectorhoofd houdt Ron zich bezig met alles wat nodig is om de organisatie goed te laten draaien. ‘Dat gaat van begroting en salarisverwerking tot aan ICT. Daarnaast werken we aan strategische thema’s en beleid voor de brandweer, zoals ons dekkingsplan en het jaarplan. Ook zorgen we voor goede informatie en afstemming met ons Dagelijks en Algemeen Bestuur (de burgemeesters van alle veertien Twentse gemeenten).

Management Team

De vier sectorhoofden en commandant vormen samen tevens het Management Team. ‘Wekelijks gaan we met elkaar om tafel. Hoe gaat het met de mensen? Hoe staan we er financieel voor? Welke landelijke ontwikkelingen spelen er en wat betekent dat? Regelmatig staat een thema centraal. Zo hebben we onlangs uitgebreid met twee collega’s van Fitheid & Arbo gesproken over hoe we vitaliteit en sport kunnen stimuleren.’

De werkdag van een sector hoofd

De werkdag van een sectorhoofd zit vol variatie. Zo vertelt Ron enthousiast over zijn gemiddelde invulling van de dag: ‘Meestal begin ik op kazerne Spaansland en maak ik een praatje met de collega’s uit de 24-uurs dienst die oefenen met de voertuigen. Met een kop koffie werk ik de mailbox bij waarin van alles langskomt, bijvoorbeeld de informatie vanuit team Operationele Voorbereiding over de paraatheid van onze kazernes. Meestal ga ik daarna in overleg, zoals met de teamleiders Incidentbestrijding over het wel en wee in de sector. Vaak probeer ik op meerdere kazernes te zijn, bijvoorbeeld door in Hengelo of Almelo langs te gaan bij de ploegchefs en te horen hoe het ze vergaat. Regelmatig ga ik langs bij de burgemeesters in Twente om ze bij te praten hoe de brandweer het in hun gemeente doet. Als sectorhoofd Incidentbestrijding ben je ook regelmatig ’s avonds op pad, naar een korpsbijeenkomst, kazernecoördinatoren avond of een oefening.’

Vacature sectorhoofd Incidentbestrijding

Op dit moment heeft onze organisatie een vacature voor sectorhoofd Incidentbestrijding, de plek die Ron momenteel tijdelijk waarneemt. ‘De sector Incidentbestrijding is een mooie club! Het operationele karakter, de betrokken mensen, beroeps en vrijwilligers maken het leuk om er een bijdrage aan te leveren. Onze 29 kazernes hebben allemaal een eigen stijl die samen een sterk brandweernetwerk vormen’, promoot hij de vacante functie.

Werken bij Brandweer Twente

‘Werken bij Brandweer Twente? Dat vergelijk ik met een vlammetje dat altijd brandt: wij zijn er altijd. Of het nu om een brand, hulpverlening of crisis gaat, onze organisatie is altijd paraat en in staat om in allerlei situaties oplossingen te bedenken en te organiseren. Die mentaliteit zie je trouwens in de hele organisatie terug. Ik nodig je uit om te solliciteren!’

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box