Achter de schermen bij... Maarten

Achter de schermen hebben we veel medewerkers die ervoor zorgen dat onze brandweermensen veilig hun werk kunnen doen. Deze keer nemen we een kijkje achter de schermen bij Maarten Hovenier (41), adviseur Brandveiligheid en ook Officier van Dienst bij onze brandweerorganisatie.

Van jongs af aan bij de brandweer

Maarten is met de brandweer opgegroeid. Vanaf het eerste moment dat het kon, heeft hij werkzaamheden verricht voor de brandweer. ‘Op mijn twaalfde ben ik begonnen bij de jeugdbrandweer. Daar leerde ik op een leuke manier de basisbeginselen van het brandweervak en heb ik mijn eerste brandweerervaringen opgedaan.’ Dat smaakte naar meer: ‘Vervolgens ben ik op mijn 18e doorgestroomd naar de vrijwillige brandweer. In 2009 kreeg ik de kans om te solliciteren voor de beroepsbrandweer. Er waren binnen de gemeente Almelo een aantal plekken beschikbaar in het toenmalige team Veiligheid en Hulpverlening. Het was een kans die ik met beide handen aangegrepen heb. Daar ben ik in een paar jaar tijd doorgegroeid naar een fulltime functie bij de afdeling Risicobeheersing. Tegelijkertijd ging ik weer als brandweervrijwilliger aan de slag. Vanaf het moment dat we in 2013 van Brandweer Almelo zijn opgegaan in Brandweer Twente ben ik werkzaam gebleven bij Risicobeheersing en als vrijwilliger in de repressieve dienst.’

Het beheerste mijn agenda, maar het resultaat mag er zijn want ik ben geslaagd!

Maarten

Stappen gemaakt

De verandering naar Brandweer Twente heeft positief uitgepakt voor het taakgebied waar Maarten actief is: ‘Door de regionalisering hebben we op het gebied van brandveiligheid mooie stappen kunnen maken. Zo is de kennis nu gebundeld en hebben we in de loop der tijd veel van elkaar geleerd’, licht hij toe. ‘Het heeft er mede daardoor toe geleid dat we met ons team een hoog niveau van advisering nastreven. De organisatie heeft ons daar veel ruimte voor gegeven en geeft ook nu de ruimte om ons verder door te ontwikkelen, bijvoorbeeld richting risicogericht adviseren en de Omgevingswet. Door de groei van de organisatie is op sommige vlakken de afstand naar andere afdelingen en collega’s wat toegenomen. Maar goed, het is aan onszelf om deze afstand zo klein mogelijk te houden.’

Werken in meerdere lagen

In zijn dagelijkse werk is Maarten nu adviseur Brandveiligheid. ‘Op de afdeling waar ik werk maak ik deel uit van een themagroep Veilig bouwen. Binnen deze groep breng ik naar de 14 gemeenten voor uiteenlopende bouwaanvragen een advies uit. Daarnaast draai ik als vrijwilliger als bevelvoerder mee in de kazernering in Almelo. Ook lever ik als lid van de Ondernemingsraad ook een bijdrage aan allerlei organisatie brede vraagstukken.’ De afgelopen periode is de meeste tijd en energie naar de opleiding tot Officier van Dienst gegaan. ‘Het beheerste mijn agenda, maar het resultaat mag er zijn want ik ben geslaagd! Gelijktijdig met de opleiding heb ik de doorlopende en reguliere werkvoorraad met bouwaanvragen zo goed mogelijk bijgehouden. Ik heb verschillende vraagstukken over verduurzaming en alternatieve bouwmethoden, zoals houtbouw, behandeld’, vertelt hij enthousiast. ‘Ook met de komst van de Omgevingswet en de ontwikkeling om meer vanuit doelgerichte en risicogerichte brandveiligheid te adviseren ben ik elke dag bezig.’

Tevens beantwoordt Maarten vragen over automatische doormeldingen van objecten en maakt daar een koppeling met enkele werkprocessen binnen de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland. ‘Het zijn voorbeelden van hoe werken bij Brandweer Twente in het algemeen en team Risicobeheersing in het bijzonder bijdraagt aan onze repressieve organisatie. Dat maakt mijn werk extra leuk! Het geeft mij dan ook energie om te zien hoe we ons werk met alle betrokken partijen kunnen vertalen naar praktische voorzieningen die we in het bestrijden van incidenten kunnen gebruiken.’

 

Bezoek de pagina Lees ook de verhalen van onze collega’s
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box