Materieel

De Brandweer beschikt over een groot aantal soorten voertuigen zodat er bij ieder incident de juiste hulp geboden kan worden. Zo is er materieel voor blussen, redding en hulpverlening en zijn er bijzonder voertuigen. De tankautospuit is het bekendste voertuig, maar de brandweer beschikt bijvoorbeeld ook over motoren, speciale strandvoertuigen en zelfs surfplanken!

Blusvoertuigen

Hét basisvoertuig van de brandweer is de tankautospuit. Met deze tankautospuiten blussen we branden, redden we mensen en bieden we hulp bij verkeersongevallen of andere noodsituaties. Op deze tankautospuiten bevinden zich de belangrijkste hulpmiddelen voor de brandweer. Zo kunnen ze snel ingezet worden bij brand of ongevallen. Elke kazerne heeft er ten minste één staan. 

 

Hulpverleningsvoertuigen

Bij bepaalde incidenten, zoals zware verkeersongevallen, zet de brandweer hulpverleningsvoertuigen in. Hierin zitten allerlei reddingsmaterialen die nodig zijn voor 'technische' hulpverlening.

 

Autoladders

Met de autoladders redden we bij brand mensen van hogere verdiepingen. Ze worden ook gebruikt  om mensen of dieren uit het water of vanaf het ijs te redden. 

 

Haakarmbakken

Omdat de brandweer zoveel verschillende  taken heeft, is het niet praktisch voor elke situatie een complete wagen aan te schaffen. Daarom hebben we zogenoemde haakarmbakken. Dit zijn compleet ingerichte containers die met een haakarm op een vrachtwagen getrokken worden. Zo kan de vrachtwagen de container naar de juiste de plaats brengen. We hebben bijvoorbeeld containers met duikerapparatuur, adembeschermingsapparatuur, meetapparatuur en spullen voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

 

Bijzondere voertuigen

Hieronder zie je achtereenvolgens een strand- en duinvaardig voertuig, een patrouillevoertuig en een crashtender, speciaal ontwikkeld voor blussen op vliegvelden.

Nog meer voertuigen

Naast de standaardvoertuigen kent de brandweer ook nog bijzondere voertuigen zoals blusboten, de brandweermotor of de surfplank. Bekijk ze hiernaast.

Delen