Toekomstbestendige brandweerzorg in Limburg-Noord

06 oktober 2023
Door regio: Limburg-Noord

Om de brandweerzorg toekomstbestendig te houden heeft Brandweer Limburg-Noord als een van de eerste de brandweerzorg heringericht. Met de ontwikkeling van een behapbare basistakenpakket “De Behapbare Basis” waarmee de meeste incidenten kunnen worden bestrijden, blijft het brandweerwerk aantrekkelijk en uitvoerbaar voor onze vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Voor de complexe incidenten die veel minder vaak voorkomen, zijn er specialistische eenheden opgeleid. Deze ondersteunen de basiseenheid met extra kennis, vaardigheden en middelen. Vandaag hebben we deze eenheden gepresenteerd aan de bestuurders van onze regio, ofwel “onze burgemeesters”. Burgemeester Vlecken, portefeuillehouder brandweer: “Ik ben trots op Brandweer Limburg-Noord, die met deze benadering een van de koplopers is in Nederland. Inmiddels krijgt deze manier van benadering van het brandweervak al veel navolging in de rest van het land.”

De behapbare basis en speciale eenheden

De hoeveelheid en complexiteit van taken van de brandweer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook de risico’s in de regio Limburg-Noord veranderen. Dat vraag om een brandweerorganisatie die voorbereid is op deze veranderingen. Brandweer Limburg-Noord heeft als eerste regio in Nederland de brandweerzorg heringericht.

“Onze brandweermensen moeten kennis hebben van, en geoefend zijn op, een groot aantal verschillende onderwerpen. Gelijktijdig is het aantal incidenten waarbij écht ervaring opgedaan kan worden beperkt. Het is bijna onmogelijk dat iedere lokale brandweerpost elk incident zelfstandig kan bestrijden en hiervoor beschikt over de benodigde kennis en ervaring. Daarom is er een behapbaar basistakenpakket voor de lokale brandweerposten ontwikkeld, waarmee zij de meeste incidenten kunnen bestrijden. Voor de complexe incidenten die veel minder vaak voorkomen, zijn er specialistische eenheden opgeleid. Deze ondersteunen de basiseenheid met extra kennis en middelen.”, legt Ruud Beeren, regisseur brandweerzorg.

“Door deze manier van werken leveren we brandweerzorg die aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen, houden we het brandweerwerk in de toekomst behapbaar voor onze mensen en wordt het opleidingsprogramma niet te groot. Zo blijft het voor onze brandweervrijwilligers aantrekkelijker om bij de brandweer te werken.”

Vandaag hebben we de herinrichting van onze brandweerorganisatie en de specialistische eenheden gepresenteerd aan de bestuurders uit onze regio.

Specialistische eenheden

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box