Sleutelkluizen: hoe komt de brandweer binnen?

07 april 2023
Door regio: IJsselland

De brandweer maakt op dit moment gebruik van sleutelkluizen en sleutelbuizen, om zo snel mogelijk een gebouw in te kunnen. Brandweer Nederland adviseert om de verantwoordelijkheid voor ’toetreding tot gebouwen en terreinen’ bij de eigenaar of gebruiker terug te leggen. Dit betekent dat sleutelkluizen niet langer worden gebruikt en gebouweigenaren een alternatief moeten zoeken.

Een sleutelkluis is een kluis met hierin de toegangssleutel en is gevestigd aan de buitenkant van een gebouw. De sleutelkluis of -buis kan met een hoofdsleutel, die in bezit is van de brandweer, geopend worden. Didier Claessen, adviseur risicobeheersing en projectleider sleutelkluizen: “Als je hulp nodig hebt van de brandweer dan komen we natuurlijk zo snel mogelijk. In IJsselland volgen we het advies van Brandweer Nederland op en vragen we gebouweigenaren om zelf maatregelen te nemen vóór 1 juni 2027. Verplichte en niet-verplichte abonnees kregen daarom van ons een brief waarin verschillende toegangsalternatieven op sleutelbuizen en sleutelkluizen staan.”

Informatie in digitale brandweersystemen

Je mag niet zomaar in een woning van mensen binnenlopen. Dit is in verband met privacy. Als je dat als brandweer of andere hulpdienst wel doet, dan moet er een goede reden zijn. Zoals een direct gevaar voor mens en dier of bij een vermoeden van een incident. Verder wordt er ook rekening gehouden met de aansprakelijkheid bij door de brandweer gemaakte schade. De spelregels voor het binnentreden van panden worden in zogenaamde aandachtskaarten zo goed mogelijk verwoord. Vooral met de veranderingen in de toegang de komende jaren. Onder andere via LiveOP, de navigatie op de (brandweer)voertuigen krijgen ploegen en crisisfunctionarissen de laatste updates.

Alternatief voor sleutelkluizen

Vanaf november vorig jaar kregen verplichte en niet-verplichte abonnees een brief waarin verschillende toegangsalternatieven staan. Publieke gebouwen en zorginstellingen daarvan een voorbeeld. Zo ook Zorggroep Solis. Martijn Bos, projectleider techniek vertelt: “De afgelopen jaren hadden we al goed contact met de brandweer. Ook aan de voorkant en niet alleen tijdens een uitruk. Met Didier zijn we voor onder andere PW Jansen, één van onze zeven locaties, in gesprek gegaan over goede oplossingen. Wat is er bijvoorbeeld mogelijk met de huidige installatie. Onze BHV is altijd aanwezig, maar die wil je niet belasten met het openen van deuren. Liever zoek je daarvoor een technische oplossing. Het is een uitdaging, de Solis locaties zijn niet allemaal hetzelfde en er zijn verschillende pandeigenaren. Het is fijn om met de brandweer steeds weer af te kunnen stemmen over onze plannen en maatregelen.”

Meer informatie

Wil je meer weten over sleutelkluizen en de maatregelen per regio? Ga dan naar de pagina toegang brandweer tot gebouw voor meer informatie.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box