Samen zicht op Brandveiligheid

16 maart 2022
Door regio: Brabant-Noord

Iedereen wil brandveilig wonen en werken. Daarom houden de Brandweer Brabant-Noord en de gemeenten toezicht op de brandveiligheid van gebouwen in onze regio. Sinds 2017 doen zij dit aan de hand van de Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid voor gebouwen (RGT). Recent hebben alle gemeenten in onze regio ingestemd met de nieuwe toezichtstrategie tot 2025.

Twee manieren van toezicht houden

Wij gaan langs bij de eigenaar of gebruiker van een gebouw en controleren of de brandveiligheid in orde is. Zijn er verbeteringen nodig? Dan geven wij hierover advies. Lost dit niets op? Dan gaan we over tot handhaving.

Een tweede manier is het aanbieden van een digitale zelfscan, waarmee een eigenaar of gebruiker van een gebouw zelf de brandveiligheid controleert. Aan de hand van een vragenlijst lopen zij het gebouw door en controleren op diverse punten de brandveiligheid. Blijkt uit de ingevulde en teruggestuurde zelfscan dat de brandveiligheid onvoldoende is? Dan geven wij een advies met verbeterpunten om dit op te lossen. Indien nodig volgt alsnog een fysieke controle.

Gratis kennissessies en trainingen

De ervaringen die wij opdoen tijdens de digitale zelfscans en de fysieke controles gebruiken we voor het opzetten van kennissessies. Eigenaren of gebruikers van een gebouw gaan dan actief aan de slag met brandveiligheid. Ook bieden wij regelmatig trainingen aan voor bepaalde sectoren.

Door de kennissessies en trainingen worden zij zelf beter bekend met de risico’s waardoor ze er zelf ook meer aan kunnen doen om de brandveiligheid in het gebouw te verbeteren. Zo houden we samen zicht op brandveiligheid.

Nog vragen?

Meer informatie staat op onze website. Of neem telefonisch contact op met één van de accountmanagers van de afdeling risicobeheersing via 088-020 8103.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box