Rook in het Deventer Ziekenhuis

09 maart 2023
Door regio: IJsselland

Voor brandweerploegen is het bijna onmogelijk om alles te weten van het verzorgingsgebied. Vaak worden bepaalde locaties alleen bezocht bij een alarmering. Op basis van incident-evaluaties is het noodzakelijk gebleken om meer kennis over het verzorgingsgebied te krijgen. Op 28 februari, 1 en 2 maart oefenden de uitrukploegen, dagdienst en BHV-organisatie in het Deventer Ziekenhuis.

Didier Claessen, oefenleider en adviseur risicobeheersing vertelt: “Het Risicobeheersingsprogramma ‘Attentie Brandweer Deventer’ geeft de uitrukdienst actuele informatie over het eigen verzorgingsgebied. Een brand op de afdeling van de operatiekamers brengt specifieke gevaren en uitdagingen met zich mee. De aanwezigheid van zuurstof, radiologie en andere medische instrumenten, maken dit een ‘afwijkende’ omgeving voor de brandweer. De brandweer is voor een goede bestrijding van een incident afhankelijk van deskundigen ter plaatse. Het accent van de oefening ligt daarom met name op object oriëntatie en de samenwerking tussen brandweer, BHV OK en andere deskundigen.”

Rook op hybride OK

Na alarmering rijden tankautospuit en autoladder naar de brandweeringang aan de zijkant van het ziekenhuis. Opgewacht door de BHV medewerker ontvangen zij hun eerste briefing. Om de ruimten zo schoon mogelijk te houden, kleden de collega’s zich om in een overall en OK-muts. Bij een werkelijk inzet gaat de ploeg uiteraard met volledige bepakking naar binnen. Situatie: een 43 jarige dame van zo’n 132 kilo die geopereerd wordt onder narcose. Op haar (hybride) OK, de enige met een vast bed, ontstaat ernstige rookontwikkeling uit de zuil met chirurgische apparatuur. Het personeel verlaat door dikke rook direct de OK en de patiënt blijft achter. De ploeg zet in op redding van het slachtoffer in continu overleg met de BHV organisatie.

oefening deventer in ok deventer ziekenhuis meldpaneel

Wie doet wat?

Na een korte maar krachtige oefening evalueren ploeg en BHV. Bevelvoerder Maarten: ” De complexiteit van dit incident vraagt een goede samenwerking tussen BHV en brandweer om ons inzetplan helder en doeltreffend te krijgen. Gezien de gebruiksfunctie van het gebouw en de daadwerkelijke rookontwikkeling heb ik tijdens het aanrijden opgeschaald naar middelbrand. Dit incident telt meerdere klussen die wij als ploeg niet alleen af kunnen.” Oefenleider Geert tipt het gebruik van kleine blusmiddelen: “Blijf een afweging maken in tijd en effectiviteit. Het gebruik van een o-bundel kan je hier mogelijk belemmeren.” Van beide kanten kwamen veel nieuwe inzichten, met name tijdens de opvolgende rondleiding bij de twaalf OK’s. BHV’er Peter: “Tijdens piekmoment zijn alle OK’s bezet, dus dan zijn er maximaal 150 mensen op de afdeling. Voor ons is het dus ook goed om te weten welke handelingen wij moeten doen en welke de brandweer ons uit handen neemt.”

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box