Pilot ‘Van jeugdbrandweer naar manschap’

14 december 2021
Door regio: Limburg-Noord

De jeugdbrandweer is een waardevolle toevoeging voor de brandweer, omdat een deel van de jeugdleden later doorstroomt naar de reguliere brandweer. Met de pilot ‘Manschap voor jeugdbrandweer’ probeert Brandweer Limburg-Noord dit aantal doorstromers te vergroten. Leden kunnen tijdens hun jaren bij de jeugdbrandweer het certificaat Brand halen en zijn dus meteen inzetbaar bij de ‘grote brandweer’.

Certificaat Brand

Op 1 januari 2022 start Brandweer Limburg-Noord met een pilot waarin de jeugdbrandweerleden een gedeelte van de les- en leerstof van de manschapopleiding aangeboden krijgen. Zo kunnen zij het onderdeel Brandbestrijding al tijdens de jeugdbrandweerjaren afronden met een geldig examen. Als het jeugdlid vervolgens op 18-jarige leeftijd start bij de reguliere brandweer, stroomt deze in bij het tweede deel van de manschap-leergang: Technische Hulpverlening (THV), Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (IBGS) en Waterongevallen (WO). Ze hoeven dan nog maar de helft van de opleiding te volgen. Ook zijn zij direct inzetbaar voor de ‘grote brandweer’.

Leeftijd

De lesstof is opgedeeld in blokken per leeftijdscategorie. In de leeftijd van 12 t/m 15 jaar begint een jeugdlid spelenderwijs met de eenvoudige dingen bij de brandweer, zoals bijvoorbeeld het kennismaken met de brandweerorganisatie, het werken met het aflegsysteem, werken met kleine blusmiddelen en de beginselen van levensreddend handelen. In de leeftijd van 16 t/m 17 jaar mogen ze meer doen, zoals met ademlucht lopen en ‘grotere inzetten’ oefenen zonder warmte. Ten slotte krijgen ze op 18-jarige leeftijd een realistische oefenweek met aanvullend het examen.

Fitheid en stage

Omdat er fysiek meer gevraagd wordt van de jeugdleden, die dit traject volgen, krijgen zij op 16-jarige leeftijd een lichamelijke (fitheids) test. En, zoals een aantal jeugdleden nu al doen, gaan ze vanaf deze leeftijd ook stagelopen bij de lokale brandweerpost. Zo is er al in een vroegtijdig stadium duidelijkheid of er een ‘match’ is tussen jeugdlid en brandweerpost.

Regulier traject

Jeugdleden die niet kunnen of willen deelnemen aan dit traject, willen we niet uitsluiten van de jeugdbrandweer. Ze kunnen gewoon mee blijven doen met de activiteiten van de jeugdbrandweer maar worden niet getoetst. Aan het einde van hun jeugdbrandweercarrière krijgen zij echter niet het diploma ‘Brandbestrijding’.

Lees meer over de jeugdbrandweer in Limburg-Noord

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box