Onbeheersbaarheid natuurbranden neemt toe

11 oktober 2021
Door regio: Landelijk

“In de media hoor je vaak dat door de klimaatverandering het aantal natuurbranden toeneemt. In werkelijkheid blijkt het aantal branden juist af te nemen. Maar áls het brandt, gaat het vaker flink mis. De onbeheersbaarheid van natuurbranden neemt toe en de vraag is of Nederland daar goed op is voorbereid.” Aan het woord is Jelmer Dam, Landelijk coördinator natuurbrandbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

‘In Nederland hebben we tal van risico’s die weinig voorkomen maar wel een grote impact hebben, goed geborgd. Denk maar aan kernongevallen die geborgd zijn in de Kernongevallenwet, pandemieën zijn geregeld in de Gezondheidswet en zo hebben we ook het Bouwbesluit en een Hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar voor natuurbranden is er eigenlijk niets landelijk geregeld. Als brandweer, gemeente of provincie kunnen we niet sturen want er zijn geen eisen.’

Toenemende onbeheersbaarheid

‘We merken dat het weer in Nederland vaker extremen kent. Periodes van extreme droogte afgewisseld met extreme regenval. In de natte periodes groeit de vegetatie enorm en dat betekent dus meer ‘brandstof’ in droge periodes. Periodes van droogte maken de vegetatie erg kwetsbaar voor natuurbrand. Bovendien zien we in ‘normale’ periodes steeds vaker een lage relatieve luchtvochtigheid waardoor de kans op extreem brandgedrag toeneemt. We zullen er aan moeten wennen dat brand, net als wateroverlast, een deel van ons leven wordt.’

Kijk voor meer achtergondinformatie op brandweernederland.nl

Voorkom natuurbrand! Wat kun jij doen?

In een video ‘Door het oog van de brandweer’ laten we je zien hoe de brandweer te werk gaat bij het bestrijden van een natuurbrand, met welke uitdagingen we te maken hebben en welke teams en materieel er worden ingezet.

 

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box