Kazerne Huizen-Bovenmaat

Over de kazerne

Brandweerkazerne Huizen-Bovenmaat is een nevenpost van Kazerne Huizen en maakt onderdeel uit van Brandweer Gooi en Vechtstreek. De nevenpost draagt zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor de inwoners van Huizen. Onze vrijwilligers rukken uit bij brand, verkeersongevallen en bij mensen of dieren in nood. De brandweer staat paraat!

Regelmatig heeft onze kazerne behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Om de uitruk van de post te kunnen garanderen is beschikbaarheid van de vrijwilligers cruciaal. Wij zoeken dan ook vooral mensen die overdag beschikbaar én in de gemeente aanwezig zijn. Maar die het ook geen bezwaar vinden om doordeweeks ’s nachts en in het weekend onverwachts te worden weggeroepen voor een alarmering.

Voor het bestrijden van incidenten werkt Kazerne Huizen met een zogenaamd ‘vrij instroommodel’. Dat houdt in dat je als vrijwilliger via een pager wordt gealarmeerd om vervolgens vanaf je verblijfplaats op te komen naar de kazerne. Daarna wordt gezamenlijk uitgerukt naar het incident.

Wij oefenen elke dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur om onze kennis en kunde op peil te houden. We sluiten deze avond op informele en gezellige wijze af.

Deze nevenkazerne valt organisatorisch onder Kazerne Huizen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box