Hoe bereiken we natuurterreinen?

Bereikbaarheid en natuurterreinen. Een combinatie die niet altijd vanzelfsprekend is, hoewel de bereikbaarheid toch een grote rol speelt voor het betreden van de natuurterreinen. Het moderne terreinbeheer, de recreatie in de natuurgebieden en onvoldoende beschikbaarheid van recent kaartmateriaal hebben ertoe geleid dat de brandweer minder effectief kon optreden bij natuurbranden. Om dit probleem aan te pakken, is er onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid van natuurterreinen in Overijssel (Veiligheidsregio IJsselland en Veiligheidsregio Twente).

In dit onderzoek stond stond één belangrijke vraag centraal, namelijk: ‘Welke wegen binnen de natuurterreinen kunnen wij als brandweer gebruiken tijdens een natuurbrand?’

Project ‘Bereikbaarheid binnen Natuurterreinen’

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gestart met het project ‘Bereikbaarheid binnen Natuurterreinen’. Het doel van het project was het instellen van een netwerk van berijdbare wegen binnen de natuurterreinen en een eenduidige werkwijze tussen terreinbeheerders en brandweer voor het in stand houden van deze berijdbare wegen. Hiervoor zijn binnen de natuurterreinen in Overijssel in totaal 3000 wegen geïnventariseerd en in kaart gebracht. In samenwerking met de betreffende terreinbeheerders zijn de wegen vastgesteld welke de brandweer kan gebruiken voor het bestrijden van een natuurbrand, de zogenoemde ‘hoofdinfrastructuur’. Binnen de beide veiligheidsregio’s bestaat deze hoofdinfrastructuur uit 1300 wegen (van de in totaal 3000 wegen). Alle wegen zijn geïnventariseerd op een minimale beschikbare doorgangshoogte van 4,2 meter, een minimale beschikbare rijbaanbreedte van 3,5 meter, een goede kwaliteit ondergrond van de weg, de aanwezigheid van obstakels op de weg, de hellingspercentage van de weg en of de weg als evacuatieroute van bewoners/campinggasten dient. Daarnaast wordt door een hoog risico als gevolg van bijvoorbeeld een dichtbegroeid naaldbos en veel aanwezige campinggasten, een goede bruikbaarheid van de aanwezige wegen vereist. Om effectief op te kunnen optreden tegen natuurbranden dient per hectare minimaal 35 meter aan weg aanwezig te zijn die door de brandweer gebruikt kan worden.

Verder leidde het project ‘Bereikbaarheid binnen Natuurterreinen’ binnen de Veiligheidsregio IJsselland & Veiligheidsregio Twente tot de volgende resultaten:

  • 3000 wegen (2000 km) binnen de natuurterreinen zijn in kaart gebracht;
  • Waarvan ruim 1300 wegen (1300 km) voor de brandweer te gebruiken zijn voor de bestrijding van een natuurbrand (hoofdinfrastructuur);
  • Met de betrokken terreinbeheerders zijn afspraken gemaakt voor het beheer en onderhoud van de genoemde hoofinfrastructuur;
  • Alle wegen zijn opgenomen in een monitorsysteem;
  • Beschikbaarheid over actuele bereikbaarheidskaarten in de brandweervoertuigen, zowel digitaal als geplastificeerd, binnen beide veiligheidsregio’s (zie afbeelding).
  • Om de samenwerking in het veld te optimaliseren hebben de terreinbeheerders eveneens de beschikking gekregen over de bereikbaarheidskaarten.
    Met het instellen van de hoofdinfrastructuur heeft de brandweer een goede bereikbaarheid binnen de natuurterreinen en zal deze verzekerd zijn van een netwerk van goede bruikbare wegen. Voor de terreineigenaar biedt dit eveneens een groot voordeel, doordat aanzienlijk minder wegen onderhouden dienen te worden.

Door deze hoofdinfrastructuur heeft de brandweer de verwachting dat tijdig en effectief opgetreden kan worden tegen een reeds ontstane natuurbrand, waardoor deze beheersbaar blijft en de gevolgen tot een minimum beperkt kunnen worden.

Eindresultaat

Alle 4×4 of 6×6 aangedreven tankautospuiten en ovd-voertuigen beschikken over een kaartenmap met daarin actuele bereikbaarheidskaarten van alle natuurterreinen in IJsselland en Twente. Hierin staan zaken vermeld als vegetatie, waterwinning, risico- & zorgobjecten, een grid met x- & y-coördinaten en staan alle berijdbare wegen & niet berijdbare wegen aangegeven met unieke wegnummers. Tevens zijn er 2200 inrijpunten beschikbaar (digitaal) bij alle ingangen van de natuurterreinen en kruisingen van berijdbare wegen. Zowel de wegen als de inrijpunten zijn opgenomen in het MDT van de voertuigen, zodat ze met navigeren gebruikt kunnen worden.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box