Afdelingsmanager Informatiemanagement

Afdelingsmanager Informatiemanagement m/v

informatievoorziening en ICT
36 uur per week, Leiden

De afdeling Informatiemanagement (IM)

Onze afdeling bestaat uit drie teams: een team Informatievoorziening met voornamelijk functioneel beheerders, team ICT waaronder een IM-brede servicedesk en een stafteam bestaande uit adviseurs en informatiebeheerders. Wat onze vakgebieden verbindt is dat we werken aan structurele informatievoorziening. ‘Informatie binnen handbereik’ is ons adagium.

 

We zijn verantwoordelijk voor het slim beheren en ontwikkelen van de informatie­voorziening en ICT. We maken informatiearchitectuur en beleid en passen die toe. De afdeling adviseert daarnaast over de eigen vakgebieden, draagt bij in business projecten, draait eigen vernieuwingsprojecten, monitort gegevenskwaliteit, en geeft gebruikersondersteuning.

 

We hebben een belangrijke adviserende en ondersteunende rol richting onze leiding­gevenden in het kader van integraal management. Een belangrijke ontwikkelopgave is het organisatorisch borgen van eigenaarschap en structurele betrokkenheid van de lijn bij beheer en ontwikkeling van informatievoorziening (key users).

 

De afdeling staat onder leiding van de afdelingsmanager IM. Gelet op de span of support en de taakdifferentiatie wordt de afdelingsmanager ondersteund door een teammanager ICT en een coördinator Informatievoorziening. We zijn gepositioneerd in de sector Bedrijfsvoering.

 

We werken vanuit het beleidsplan Informatiemanagement 2020-2023. Hierin zijn de speerpunten voor de komende jaren benoemd. Er is daarin structurele ruimte gereserveerd voor investeringen om de komende tijd een stevige stap te zetten in onze digitale transformatie, bijv. op BI. In de praktijk is het een uitdaging om de toenemende ontwikkelvraag te matchen aan de beperkte capaciteit die voor een deel ook besteed wordt aan beheer van bestaande informatiesystemen. Het oppakken van deze uitdaging spreekt jou aan.

 

Wat ga je doen?

Wat ga je als afdelingsmanager IM doen?

 • Je geeft integraal leiding aan een organisatieonderdeel dat overwegend hoogwaardig specialistisch van aard is, maar ook een interessante operationele dynamiek kent;
 • Je adviseert over de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen;
 • Je adviseert over onderwerpen met langetermijnperspectief en met grote politieke, organisatorische, economische en/of sociaal maatschappelijke impact;
 • Je ondersteunt en begeleidt de medewerkers bij hun werkzaamheden en verdere ontplooiing;
 • Je bent integraal verantwoordelijk voor de PIOFACH-taken en de ontwikkeling en resultaten van de afdeling;
 • Je maakt verbinding met interregionale en landelijke samenwerkingsverbanden en creëert meerwaarde voor zowel Hollands Midden als het netwerk.

De afdelingsmanagers binnen de sector Bedrijfsvoering hebben een belangrijke taak om de ontwikkelopgaven van de sectordirecteur Bedrijfsvoering vorm te geven t.a.v. integraal management, klantgerichtheid en business partnerschap.

 

Een blik in de agenda van de afdelingsmanager IM

08:30    Start van een drukke dag, kort bijwerken van mijn mail, voorbereiden van de overleggen van vandaag.

09:00    Door middel van een stand-up spreken we kort de lopende en komende zaken door in de staf.

09:30    Stuurgroep ZORRO. Als senior supplier schuif ik aan namens de afdeling bij dit project voor zaakgericht werken bij risicobeheersing. De benodigde en beschikbare capaciteit uit de afdeling wordt besproken en bijgesteld. We bespreken de voortgang en het spanningsveld tussen deadline en kwaliteit. Projectleider neemt acties om kwaliteit nog beter te waarborgen.

11:00    Kort afstemmoment met de coördinator Informatiebeveiliging (CIB). Het incident van vorige week vraagt om het versneld oppakken van een aantal reeds geplande maatregelen. De CIB stemt verder af met teammanager ICT en team Communicatie.

11:30    Even een moment om wat mail weg te werken en acties uit te zetten.

12:00    Lunchwandeling met de collega’s, waarin we dit keer ook even goed inhoudelijk doorpraten.

12:30    Gesprek met de informatiebeheerder over het verloop van ZORRO en operationele zaken.

12:45    Voorbereiden MT Bedrijfsvoering van morgen. Visieontwikkeling van bedrijfsvoering op de dienstverlening staat op de agenda. Daarnaast actuele vraagstukken vanuit afdeling Personeel, Organisatie, Communicatie en Facilitair.

13:30    Belafspraak met een collega uit een andere veiligheidsregio over het samen oppakken van het landelijke speerpunt ‘Geo’ om te werken aan landelijk ontsluiten van relevante informatie op de kaart.

14:30    In het IM managementteam (IMT) bespreken we o.a. het jaarplan en de zaken die extra energie of inzet behoeven; de doorontwikkeling van procesmatig werken binnen de afdeling; en een change die via de CAB bij ons op de agenda is gekomen en een besluit vraagt. We concluderen dat e.e.a. lekker loopt.

16:00    Bila met een van de medewerkers waarin we spreken over de lopende zaken, issues en ontwikkeling.

17:00    Uitzetten van acties en mails.

17:30    Tijd om af te ronden. Ik fiets tevreden terug naar huis. Het was een drukke dag, maar ik heb weer mogen bijdragen aan de verdere digitalisering van de VRHM!

 

Wat vragen wij?

We vinden het belangrijk dat je:

 • Ruime ervaring hebt in het vakgebied informatiemanagement, waarvan in een leidinggevende functie. Het verschil tussen IV en ICT is voor jou vanzelfsprekend;
 • Een afgeronde WO-opleiding of aantoonbaar WO werk- en denkniveau. Bij voorkeur op het gebied van Informatica, ICT of (technische) Bedrijfskunde. Aanvullende opleidingen en ervaring op het gebied van PIOFACH, verandermanagement, projectmanagement, en portfoliomanagement zijn een pre;
 • Je hebt affiniteit met het werk van de veiligheidsregio en je zet de klant op één;
 • Je bent een stevige, assertieve en besluitvaardige gesprekspartner en je bent goed in staat om samen te werken, te verbinden, te sturen, te delegeren en coachen;
 • Je hebt de "drive" om kwalitatief en structureel goede informatievoorziening te leveren en continu te verbeteren. Je doet dat vanuit een heldere visie en concrete doelen, die je uitdraagt naar collega’s binnen en buiten de afdeling IM. Je vertaalt de doelen naar acties, waarbij zorgvuldige afweging van belangen en mogelijke risico's een belangrijke rol spelen;
 • De waarden moedig, betrouwbaar en samenwerken, vorm geeft in je werk.

 

Voor alle managers is vereist dat ze goed kunnen verbinden en samenwerken. Daarnaast vraagt de functie de volgende specifieke competenties: verantwoordelijkheid, empathisch, besluitvaardig, daadkrachtig, creativiteit, visie, coachen en leidinggeven.

 

Wie wij zijn?

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is één van de vijfentwintig veiligheidsregio’s van Nederland. Hollands Midden telt ruim 770.000 inwoners en een oppervlakte van 782 km² verstedelijkt en landschappelijk gebied.

 

De VRHM werkt samen met achttien gemeenten, GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio), brandweer, politie en andere partners aan een veilige samenleving. Onze kerntaken zijn brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing en rampenbestrijding in de regio. De organisatie bestaat uit circa 1400 medewerkers, waarvan 1000 brandweervrijwilligers. We werken vanuit 47 brandweerkazernes.

 

Wat bieden wij?

Een boeiende baan in een veranderende omgeving. Bij 36 uur per week krijg je een salaris in schaal 13 (maximaal bruto per maand € 6.240,-). Daarnaast bieden we je een Individueel Keuze Budget van 17,05 % van het jaarsalaris. Een budget waarmee je jouw arbeidsvoorwaarden kunt inzetten op een manier die aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Arjan van de Watering, directeur Bedrijfsvoering (06-22373449).

Enthousiast geworden?

Ben jij de ideale kandidaat voor deze functie? Stuur dan uiterlijk 13 april 2020 een kernachtige motivatie en een cv naar personeel@brandweer.vrhm.nl.

 

De vervolgprocedure is afhankelijk van actuele ontwikkelingen. Wij volgen hierin de richtlijnen en maatregelen van het RIVM. Daarom bepalen we na 13 april hoe we verder gaan met de werving en selectie van deze functie. We houden je hiervan op de hoogte.

 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor indiensttreding wordt er een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Leiden-Zuid
Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden
088-2465000

Delen