Brandweren Hollands Midden en Amsterdam-Amstelland gaan over elkaars grenzen

  • Leiden
  • 05 april 2017

Omdat de burger recht heeft op de snelste hulp, maakt de Veiligheidsregio Hollands Midden steeds meer afspraken over onderlinge samenwerking met de veiligheidsregio’s om haar heen. Op 24 maart jl hebben de regionaal commandanten Hans Zuidijk (Hollands Midden) en Leen Schaap (Amsterdam Amstelland) bij de vergadering van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) in Veenendaal een convenant ondertekend waarin geregeld wordt dat de snelste brandweereenheid voor een incident uitrukt, ook al is dat op het grondgebied van de andere regio. De operationele afspraken gaan in per 3 april as.

De samenwerking zal zich met name rond en op de Westeinderplassen afspelen. Concreet betekent het dat de brandweerauto’s van de kazernes Leimuiden en Nieuwveen, het brandweervaartuig van de kazerne Leimuiden en de brandweerduikers van kazerne Ter Aar (allen uit Hollands Midden) gealarmeerd kunnen worden voor incidenten op het grondgebied van Amsterdam Amstelland en de brandweerauto’s van Aalsmeer en Uithoorn en het brandweervaartuig van Aalsmeer kan uitrukken naar meldingen op het grondgebied van Hollands Midden.

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft soortgelijke afspraken al gemaakt met de Veiligheidsregio Kennemerland. Er wordt naar gestreefd om voor de zomer nog soortgelijke afspraken gemaakt te hebben met de Veiligheidsregio’s Utrecht, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond omdat de burger recht heeft op de snelste hulp en het niet mag uitmaken waar de snelste brandweer vandaan komt.

links Leen Schaap, regionaal commandant Brandweer Amsterdam-Amstelaand, rechts Hans Zuidijk, regionaal commandant Brandweer Hollands Midden

Delen