Gooi en Vechtstreek

Veiligheidsregio

In Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de zes gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren), de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de politie en het Openbaar Ministerie.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft ten doel om op een congruent georganiseerde wijze inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in deze regio. Ter verwezenlijking van dit doel heeft de regio tot taak het behartigen van de belangen op het terrein van o.a.: brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding (gemeentelijke bevolkingszorg), multidisciplinaire crisisbeheersing en het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland getekend
Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de beide GGD’en hebben hun samenwerking op 4 december 2019 een officiële status gegeven door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De GGD’en nemen deel voor wat betreft GHOR-taken.

Door intensief samen te werken willen de beide veiligheidsregio’s de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen. Zo kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de regionale grenzen heen. De samenwerking draagt ook bij aan het beheersbaar houden van kosten. Met de ondertekening van de overeenkomst is de samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s officieel bekrachtigd.

Kijk voor meer informatie op de website van de samenwerkende Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box