De installatie van je pelletkachel

Laat een pelletkachel altijd door een erkende installateur installeren
Een erkende installateur is op de hoogte van de wet en regelgeving en kan informatie geven over de werking van de pelletkachel. Klik hier voor een overzicht van erkende installateurs

Installeer je de pelletkachel zelf, dan kan dat gevolgen hebben voor de garantie en/of verzekering.

Laat de pelletkachel instellen door een specialist
De pelletkachel moet ingesteld worden op de afmeting van de ruimte, de afvoerpijp, aanvoer van schone lucht en het soort pellets.

Stem de capaciteit van de kachel af op het gewenste gebruik
Koop je een kachel met een grote capaciteit voor een kleine ruimte, dan schakelt de kachel te vaak in en -uit. Een hogere slijtage is het gevolg en de verbranding is niet optimaal waardoor vervuiling van de kachel en het rookkanaal ontstaat.

Zorg dat de pijp van het rookkanaal voorbij de nok van het dak komt
Zo kan de rook zich verspreiden en voorkom je overlast.

  • Een eis van de fabrikant is dat het rookkanaal voldoende trek heeft. Dit is bij een geveluitmonding niet mogelijk. Het risico bestaat dat er een gevaarlijke concentratie rook in de kamer kan komen.

 

Boxline1000RCV-450x205.jpg
Geveldoorvoer.jpg

Het rookkanaal moet voldoende trek hebben
Onvoldoende trek ontstaat bijvoorbeeld wanneer er veel bochten in zitten, het rookkanaal vervuild is of tegendruk krijgt van de wind.

Zorg voor een brandveilige installatie
Het rookgaskanaal moet voldoen aan de veiligheidseisen, waaronder brandveiligheid. Een enkelwandige uitgang naar buiten is verboden. Dit komt omdat een enkelwandige pijp veel warmte aan de omgeving afgeeft wat de kans op brand vergroot. Doorvoeringen door wanden en vloeren moeten dus voldoende brandwerend zijn.
Houd ook rekening met de, door de fabrikant voorgeschreven, minimale afstand tot brandbaar materiaal.

Voor de installateurs
Je bent als installateur verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie. Een klant mag van jou als installateur ook rekenen op een verantwoorde toepassing en uitleg van wettelijke regels, ook waar deze soms niet helemaal duidelijk zijn of anders uitgelegd kunnen worden.

afvoerkanaal.jpg

Delen