Als er toch iets mis is met de pelletkachel

Als je zorgt voor een goede installatie, onderhoud en gebruik van de pelletkachel, zorg je voor een veilige situatie.

Doen er zich toch problemen voor? Let dan op het volgende:

Rook in de ruimte bij opstart:

 • Schakel de pelletkachel uit door middel van de uit-knop. Laat de stekker in het stopcontact, hierdoor blijft de ventilator draaien en kunnen de rookgassen naar buiten. Ventileer de ruimte goed waar de kachel in staat.
 • Houd de verbranding goed in de gaten.
  Brandt de pelletkachel te fel, dan is er misschien een te grote aanvoer van pellets. Laat een expert de instellingen aanpassen op de specifieke pellets die u gebruikt. Laat dit ook doen wanneer het ruitje snel zwart wordt. Dit gebeurt sneller wanneer de verbranding niet optimaal is.

Brand in het pelletreservoir?

 • Schakel de kachel uit.
  Doof de smeulende pellets in het reservoir met zand.
  Verwijder de kachel (indien mogelijk) of laat dit doen, zodra deze uitgeschakeld is.
  Neem contact op met je installateur.

Vertrouw je het niet? Bel 1-1-2 

Zorg voor goede en werkende rook- en CO-melders. Die waarschuwen op tijd, zodat je jezelf in veiligheid kunt brengen.

Koolmonoxide

Wat is koolmonoxide? En waarom is het zo gevaarlijk?

BW Ned CO-test-5-melder ophangen 2018 HR.JPG

Rookmelders redden levens

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets. Alleen je gehoor werkt nog.

Rookmeldersgesprek

Delen