Koolmonoxide, een echte sluipmoordenaar

Wees alert op een vergiftiging

Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als de sluipmoordenaar. Wanneer je het inademt, kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld elf personen door koolmonoxidevergiftiging. Nog eens honderdvijftig mensen belanden in het ziekenhuis.  

Hoe herken ik koolmonoxidevergiftiging?

De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voel je je verward, slaperig en je krijgt een versnelde hartslag.

Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg.

Test jouw situatie

Herken jij de signalen van een CO-vergiftiging?

CO-test-2017.jpg

Koolmonoxidemelders

Wat doet een koolmonoxidemelder? En waar hang je die op?

CO-melder_neutraal.png

Hoog of laag?

Lees hier waar je het best een CO-melder kunt ophangen.

Je proeft of ruikt het niet

Het gevaarlijke van koolmonoxide is: je proeft of ruikt het niet. Bij inademing raak je al snel bewusteloos.

Heb je een kachel of geiser die slecht onderhouden is of in een slecht geventileerde ruimte staat? Dan kan er koolmonoxide vrijkomen. Ook de verkeerde aansluiting van een moderne CV-ketel kan een oorzaak zijn.

Voorkom CO-vergiftiging

Ventileer

Ventileer

Laat 24 uur per dag en 7 dagen per week een rooster open of een raam op een kiertje.

Controleer

Controleer

Laat het verwarmingstoestel zoals CV-ketel of kachel minimaal één keer per jaar door een gecertificeerd vakman controleren.

Alarmeer

Alarmeer

Zorg voor je eigen veiligheid en plaats een koolmonoxidemelder, in ieder geval in de ruimte van het verwarmingstoestel of de open haard.

Voor wie is koolmonoxide gevaarlijk?

Iedereen die in huis een verbrandingstoestel heeft, bijvoorbeeld een open haard, geiser of kachel, heeft kans op een koolmonoxidevergiftiging. Maar ook een bron buiten het eigen huis, bijvoorbeeld een rookgasafvoer van een andere woning vlakbij jouw ventilatieopening, geeft risico op koolmonoxidevergiftiging.

Risicogroepen
Ongeboren baby's, kleuters, zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een chronische hartziekte, bloedarmoede of ademhalingsproblemen zijn gevoeliger voor koolmonoxidevergiftiging.
Checklist Checklist

Wat te doen bij CO-vergiftiging?

 • Zet alle ramen en deuren zo ver mogelijk open
 • Waarschuw je huisgenoten
 • Ga zo snel mogelijk naar buiten
 • Bel het alarmnummer 112 en volg de aanwijzingen van de hulpdienst op
 • Raadpleeg een huisarts

Koolmonoxide

Wat is koolmonoxide? En waarom is het zo gevaarlijk?

Hoe ontstaat koolmonoxide?

Koolmonoxide kan ontstaan bij slecht onderhouden of slecht functionerende installaties zoals geisers, kachels en cv-installaties. Daarnaast kunnen andere situaties zorgen voor de aanwezigheid van koolmonoxide in een woning, zoals gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen, gescheurde gemetselde schoorsteenkanalen of een foutieve installatie van toestellen die brandstof gebruiken.

Onvolledige verbranding

Koolmonoxide komt vrij bij onvolledige verbranding van organische brandstoffen zoals olie, aardgas, benzine en hout.

Onvolledige verbranding is het gevolg van een zuurstoftekort bij verbranding.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van koolmonoxidevergiftiging?

Koolmonoxidevergiftiging komt het meeste voor als gevolg van:      

 • Een verkeerd geïnstalleerd, kapot of slecht werkend verbrandingstoestel: kachel, geiser, cv of combiketel. Het risico van een koolmonoxidevergiftiging wordt nog veel groter als het verbrandingstoestel in een kleine, slecht geventileerde ruimte staat, zoals op een boot, in een caravan of in een kleine doucheruimte. En als er geen directe afvoer van het toestel naar buiten is.
 • Verkeerde installatie van kachels en open haarden en een slechte afvoer als gevolg van lekken in afvoerbuizen en schoorsteenkanalen of aansluitingen en gebrekkig onderhoud van de afvoerkanalen.
 • Verkeerde stookgewoonten, bijvoorbeeld door kachels en open haarden te gebruiken als allesbranders. Gas en olie zijn relatief schone brandstoffen. Bij gebruik van hout of het gebruik van haard en kachel als allesbrander gaat vervuiling van de afvoerkanalen en schoorsteen een stuk sneller en kunnen er hogere temperaturen ontstaan. Dit heeft weer een effect hebben op de constructieve staat van de kanalen. Bij een vervuilde schoorsteen komen de verbrandingsgassen ook in huis terecht. Daarnaast is brand een veel voorkomende oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging.
 • In situaties waarbij gas, olie of hout wordt verbrand in een afgesloten ruimte. Bijvoorbeeld: binnenshuis barbecueën, het gebruik van heaters in een schuurtje of een afgesloten partytent.

Koolmonoxide staat bekend als de sluipmoordenaar. Wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben.

Hoe kan ik koolmonoxidevergiftiging voorkomen?

A. Kijk kritisch naar jouw (open) verbrandingstoestel zoals de kachel, geiser, cv- of combiketel

 • Een geel-oranje vlam in een gastoestel wijst op een gebrek aan zuurstof. Bij een goede verbranding is deze vlam blauw. Neem contact op met een vakman bij een geel-oranje vlam.
 • Bevat het apparaat sporen van corrosie, roest of roet? Deze sporen wijzen op een slechte staat van het toestel, vaak met slechte verbranding. Neem contact op met een vakman.
 • Is de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal intact en is het traject van dit kanaal zo verticaal mogelijk? Bochten en horizontale stukken in het afvoerkanaal verstoren de trek in het afvoerkanaal.
 • Laat jouw verbrandingstoestel jaarlijks controleren door een vakman. Vaak kun je aan een sticker op het toestel zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd. Laat het werk uitvoeren door een vakbekwame monteur. Hierover kun je navraag doen bij UNETO-VNI: www.uneto-vni.nl/consumenten.
 • Vensters of muren die bedekt zijn met damp (condensatie), kunnen wijzen op een onvoldoende afvoer van de verbrandingsgassen. Neem contact op met een vakman.
 • Heb je een kolen-of houtkachel? Verwijder regelmatig de as. Wanneer de as tot aan het rooster komt, wordt onderaan niet meer geventileerd. De verbranding zal onvolledig zijn, met een groter risico op de vorming van koolmonoxide.
 • Maak de kachel aan het einde van de winter zorgvuldig schoon.
 • De schoorsteen moet één keer per jaar gereinigd worden. Laat dan ook meteen de luchtdichtheid van de verbindingen nakijken.

B. Ventileer goed

Een goede ventilatie is van groot belang voor de gezondheid van jou en je huisgenoten. Dat betekent niet dat je alle ramen wagenwijd moet openzetten. Het gedeeltelijk dag en nacht openzetten van bijvoorbeeld luchtroosters of klepramen volstaat. Wil je meer weten over goed ventileren, neem dan contact op met de GGD in jouw regio.

C. Plaats een werkende koolmonoxidemelder

Deze waarschuwt je tijdig. Zie ook ‘Waar moet een koolmonoxidemelder geplaatst worden?' voor de juiste plek. Op de website van de Consumentenbond vind je een lijst met veilige koolmonoxidemelders.
Ook de NVWA (Nederlandse Voedsel-  en Warenautoriteit) heeft een aantal CO-melders onderzocht. Bekijk de onderzochte melders en het bericht 'H
elft onderzochte koolmonoxide-melders onveilig'. 

 

Voorkomen Voorkomen

Hoe kan ik CO-vergiftiging voorkomen?

 • Kijk kritisch naar het verbrandingstoestel
 • Ventileer goed
 • Plaats een koolmonoxidemelder
Schoorsteenvegen.png

Aanbevelingen voor veilig onderhoud gastoestellen

Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over koolmonoxideongevallen (2015) bleek dat ook erkende installateurs soms cruciale fouten maken. Daarom heeft Uneto-VNI aanbevelingen voor alle installateurs opgesteld voor een veilige werking en verantwoord onderhoud van gastoestellen. Op aandringen van de Consumentenbond zijn deze aanbevelingen ook in begrijpelijke taal openbaar gemaakt, zodat consumenten hun installateur kunnen vragen of hij werkt volgens deze procedure. Uneto-VNI heeft een film over deze aanbevelingen gemaakt. Hij is bedoeld voor monteurs maar ook voor consumenten interessant om te bekijken.

Volgens deze aanbevelingen moet een installateur bij een onderhoudsbeurt het volgende controleren:

 • De waarden van koolmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2) en zuurstof (O2) in de rookgassen van het gastoestel.
 • De veiligheid van de rookgasafvoer. Woon je in een appartementencomplex dan controleert de installateur de aanwezigheid van de koolmonoxide in de ruimte.
 • De afstelling van het gastoestel. Een optimale afstelling zorgt voor een veilige en energiezuinige werking van het gastoestel.
 • De aanwezigheid van voldoende ventilatievoorzieningen in de ruimte.
 • De montage van de installatie. Aandachtspunten zijn de bevestiging van de rookgasafvoer en controle op lekkages.

Nieuwe rookgasafvoer

Bij installatie van een nieuwe ketel moet de rookgasafvoer vervangen worden. Rookgasafvoeren zijn ontworpen om net zo lang mee te gaan als een cv-ketel, niet veel langer. Hierop besparen kan tot lekkages en daardoor koolmonoxidevergiftiging leiden.

Gemeenschappelijke rookgasafvoeren

Gemeenschappelijke rookgasafvoeren zijn vaak weggewerkt. Bewoners zijn zich daardoor niet bewust van de aanwezigheid van rookgasafvoeren. Zij zijn zich nog minder bewust van de staat van onderhoud van deze rookgasafvoeren en eventuele risico’s op koolmonoxideongevallen.

Praktijkverhalen4.jpg

Meer weten?

Heb je een vraag of een opmerking over de gevaren van koolmonoxide? Laat dan hier je bericht achter.

De gegevens die je met dit formulier naar ons stuurt worden na 5 dagen van de server verwijderd. Je kunt je gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen. Bekijk hiervoor de Privacy verklaring
Wij gebruiken cookies