Actueel

Ontruiming bij brand in de zorg

  • Nederland Nederland
  • 13 januari 2020 13 januari 2020
De Vei­lig­heids­re­gi­o's Rot­ter­dam-Rijn­mond (VRR) en Zuid-Hol­land Zuid (VRZ­HZ) werkten samen aan de hand­rei­king 'On­t­rui­ming bij zorg­func­ties'.
Lees verder