Actueel

Uit de RCDV-bijeenkomst

  • Nederland Nederland
  • 16 april 2021 16 april 2021
Op de agenda van deze RCDV-bijeenkomst stond, naast het thema dienstongevallen, ook informatieveiligheid, de Omgevingswet, meldkamerontwikkelingen en de meest recente ontwikkelingen van COVID-19.
Lees verder

Oprichting klantenraad brandweerkleding

  • Nederland Nederland
  • 15 april 2021 15 april 2021
Er is een klantenraad opgericht die, namens de RCDV als opdrachtgever, voor het IFV fungeert voor het beheer en de (door)ontwikkelingen van de brandweerkleding.
Lees verder

Webinar Zonneweides op 23 april

  • Nederland Nederland
  • 15 april 2021 15 april 2021
Op 23 april gaan deskundigen vanuit wetenschap, veiligheidsregio, verzekeraar en praktijk gaan in op de actuele stand van zaken en toekomstontwikkelingen met betrekking tot zonneweides.
Lees verder