Examinator bevelvoerder Bedrijfsbrandweer

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en wij adviseren de betrokken besturen. Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.

De Brandweeracademie, onderdeel van het IFV, heeft als taak brandweermedewerkers vakbekwaam te maken en te houden. Wij werken onder andere aan een goede integratie van relevant (brand)onderzoek en onderwijs, vernieuwing van het brandweeronderwijs en het bijbehorende examenstelsel.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste examinatoren voor het examen bevelvoerder Bedrijfsbrandweer, met name uit de noordelijke regio’s.

De functie

Als examinator ben je belast met de afname en beoordeling van het examenonderdeel Industriële incidentbestrijding. Je bent verantwoordelijk voor een objectieve en gestandaardiseerde uitvoering van de examinering van kandidaten. Je levert daarnaast een bijdrage aan zowel de voorbereiding op als de afhandeling van het examenonderdeel. Verder neem je deel aan professionaliseringsactiviteiten georganiseerd door het IFV. Je verricht als examinator werkzaamheden binnen de door het IFV gestelde kaders.

Functie-eisen

 • Je beschikt over tenminste het diploma bevelvoerder (Bedrijfsbrandweer).
 • Je hebt bij voorkeur een diploma instructeur en/of docent.
 • Je geeft les in de betreffende leergang of in het kader van vakbekwaam blijven of je bent op een andere manier betrokken bij het onderwijs/bijscholing.
 • Je bent werkzaam in de functie of binnen het betreffende vakgebied;
 • Je bent op de hoogte van het actuele onderwijsprogramma en lesstof voor de te examineren functie.
 • Je bent bereid om een door het IFV verzorgd tweedaags trainingsprogramma te volgen, inclusief een vakbekwaamheidstoets voorzitter (in februari 2018).
 • Je bent bereid om periodiek aan intervisiebijeenkomsten deel te nemen.
 • Je bent bereid om minimaal 8 keer per jaar op te treden als examinator.

Competenties

 • Integer en met respect
 • Betrouwbaar
 • Onafhankelijk
 • Observeren
 • Analyseren/ interpreteren
 • Oordeel vormen
 • Feedback geven
 • Professionele houding
 • Reflecteren

Wat bieden wij?

Een afwisselende en veelzijdige functie waarbinnen je zelfstandig de regie voert over de kwaliteit van het examen op diverse examenlocaties in het land. Je ontvangt een vacatie van € 32,- bruto per uur met een maximum van 6 uur per dag. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km.

Er bestaat de mogelijkheid om het vervullen van de functie van examinator deel te laten uitmaken van je takenpakket binnen je veiligheidsregio. Indien gewenst kunnen wij hierover afspraken maken met je werkgever. Detachering vanuit de eigen werkgever behoort ook tot de mogelijkheden.

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Richard van Diesen, trainer examinatoren/adviseur team Vakbekwaambeid Brandweeracademie, telefoon 06 27 18 99 64.

Heb je belangstelling voor de functie en pas je binnen het geschetste profiel? Stuur dan je sollicitatiebrief met curriculum vitae voorzien van een referentie vóór 1 februari naar daphne.schiebelhout@ifv.nl, onder vermelding van Examinator bevelvoerder Bedrijfsbrandweer en het vacaturenummer 180103.

De selectie zal mede plaatsvinden op basis van een geografische spreiding/verdeling veiligheidsregio’s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)


Delen