Privacy verklaring

De Brandweer kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken via de website www.brandweer.nl:

 • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, plaatsnaam om informatie over veiligheid, onze organisatie, onze diensten of services op te vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brandweer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De meeste gegevens ontvangen wij (tijdelijk) via de formulieren op de website. De gegevens die u verstrekt via het formulier "stel je vraag" worden niet op de server van brandweer.nl opgeslagen maar worden direct gestuurd naar de betreffende regionale brandweer.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere gegevens die gevraagd worden in de (sollicitatie)formulieren
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door via de website te solliciteren of een aanvraag te doen, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres deels

Brandweer.nl stuurt de gegevens geautomatiseerd door naar de betreffende regionale brandweer of het IFV. Brandweer.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. 

De Brandweer kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft uw vragen over onze diensten of services,
 • U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Brandweer.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u  het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brandweer.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar redactie@brandweer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vijf dagen, op uw verzoek.

Brandweer.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brandweer.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met redactie@brandweer.nl

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video's, Twitter, Facebook of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website www.brandweer.nl. Dus wanneer u links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid. Om te zien hoe u onze website gebruikt, is HotJar geïnstalleerd. Via hun enquête tool vragen wij u om uw ervaring met Brandweer.nl met ons te delen, zodat wij de website kunnen blijven optimaliseren.

Cookies
Wanneer u de Brandweer.nl bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website van Brandweer nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de 'help'-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Brandweer.nl kan cookies verstrekken voor deze doeleinden:

 • Analyse – Wij optimaliseren wij brandweer.nl door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Google Analytics
We volgen de pagina's die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens (bewaartermijn is 38 maanden) om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren.

We slaan analytische gegevens van onze bezoekers op via Google Analytics ter verbetering van onze diensten. Daarbij kunnen locaties geregistreerd worden. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html.

Sociale media
Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden gehost door een derde partij genaamd 'Addthis'. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. De Brandweer zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor deze verklaring
Brandweer.nl kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. De meest recente versie van onze privacy verklaring vindt u hier.

Contact
Als u contact wilt opnemen met Brandweer.nl over een aspect van ons privacybeleid, mail dan naar: redactie@brandweer.nl

KvK-nummer: 09127016

Delen