Hoe het vroeger was....

Heel vroeger was er geen brandweer. Als er brand was, moest iedereen zelf maar zien dat hij op tijd vluchtte. Om de brand te blussen, mocht je blij zijn met de hulp van je buren. Rond 1300 waren de meeste huizen nog van hout. Zo kon dus een brand overspringen van het ene naar het andere huis, waardoor vaak hele dorpen verwoest werden. Ook hadden de meesten huizen geen schoorsteen maar een gat in het dak. De schouten deden hun uiterste best om mensen een schoorsteen te laten bouwen, maar het was niet verplicht. In 1521 werd een stap in de goede richting gezet door Karel V; hij maakte in dat jaar een ordonnantie waarin stond dat dat alleen huizen van steen gebouwd mochten worden. Toen de steden en dorpen groter werden, zagen de mensen in dat het belangrijk was het bestrijden van brand beter te organiseren. Er kwamen wakers en andere mensen die als er brand was te hulp konden komen.

Emmertjes

Er bestond ook nog niet veel materiaal om brand te bestrijden. Hoewel in de oude Griekse tijd al een soort pomp was uitgevonden, was dat idee verloren gegaan. Men bluste daarna weer met emmertjes die van leer waren gemaakt. Die moesten dan gevuld worden in een sloot of put. En dan door rijen mensen aan elkaar doorgegeven worden om op het vuur te gooien.

Op 11 juni 1614 ontdekte Pauwels Auleander de brandspuit dit noemde hij zelf de wonderspuit. Vanaf die tijd gaat het allemaal veel makkelijker.

Jan van der Heyden

Jan van der Heyden was de man die (opnieuw) de brandspuit uitvond. Eerst ging het nog om een pomp die in een bak water werd gezet. Die bak water moest alleen wel met emmertjes worden gevuld. Later werden de pompen beter en had het blussen meer succes. Toen kwam er ook een brandweer met mensen die van de bestrijding van brand hun beroep maakten.

Aflevering EenVandaag, 17 februari 2020

Jan_van_der_Heiden.jpg (1)

Vervoer

Het vervoer van de pompen en andere spullen was ook nog een probleem. Eerst kwam er een kar die geduwd moest worden. Later werden de brandspuiten getrokken met paarden. En weer later kwamen de echte brandweerwagens met zwaailicht en sirene. En nog weer later de speciale auto's met een lange ladder en hijskraan.

 

stoomspuit.jpg

Delen