De regio's

De brandweer in de buurt

Vrijwel elke gemeente in Nederland heeft een eigen brandweer. Samen vormen een aantal brandweren een brandweerregio. In Nederland heeft 25 brandweerregio’s. Zo beschikken we bij grote incidenten en rampen snel over voldoende mensen en middelen.

25 veiligheidsregio's

Veiligheid is bij uitstek een lokale aangelegenheid, maar gemeenten zijn vaak te klein om zich goed voor te bereiden op alle typen branden, rampen en crises. Om de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren, heeft het Kabinet besloten (2010) tot de oprichting van veiligheidsregio’s. Daarin werken brandweer, politie, geneeskundige- en gemeentelijke diensten samen om de hulpverlening te coördineren en de crisis of ramp goed het hoofd te kunnen bieden.
Er zijn in Nederland 25 regionale brandweren in evenveel veiligheidsregio's.

Alle kazernes in Nederland

Soms worden ze kazernes genoemd, soms posten en heel soms bureaus. Hoe dan ook, bijna elke gemeente in Nederland heeft een plek waar de voertuigen van de brandweer staan, waar geoefend wordt en waar brandweermensen samen paraat zijn om te kunnen helpen als er ergens een incident is.

25 brandweerregio's

Delen