Word jij onze collega?

Beekbergen


Welkom bij de website van brandweer Beekbergen.

De brandweer in Beekbergen is een onderdeel van de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland.

Het korps Beekbergen met de kazerne aan de Jan van Schaffelaarweg 2 bestaat alleen uit vrijwilligers. Het korps heeft de beschikking over 1 tankautospuit de 067744.

Past jou het brandweerpak ook?

Beekbergen
Van Schaffelaarweg 2
7361 AG Beekbergen
088-310 4635
www.bijdebrandweer.nl

Brandveilig leven

Aandachtspunten voor de brandweer Aandachtspunten voor de brandweer

Veilig werken bij incidenten met zonnepanelen

  • Schakel bij brand de omvormer en alle groepen in de meterkast af.
  • Het uitschakelen van de automaat en de omvormer geeft geen garantie voor het veilig werken. Stroomproductie loopt (bij daglicht) altijd door. Op het zonnepaneel (en bekabeling tot omvormer) blijft altijd een gevaarlijke spanning tot wel 1000 V (gelijkstroom). Zelfs als de omvormer is uitgeschakeld of de connectoren bij de junction box zijn losgekoppeld, kan op het paneel een voor het menselijk lichaam gevaarlijke stroom staan. Contact met beschadigde bekabeling of paneel kan elektrocutie tot gevolg hebben.
  • Tegenwoordig wordt soms een zogenaamde brandweerschakelaar toegepast. Bij brand maken deze schakelaars de kabels tussen zonnepanelen en omvormer spanningsvrij. Ook dan kan op elk paneel zelf spanning staan.
  • Door de dichte constructie zal de brandhaard zich onder de panelen naar boven uitbreiden en tot op het moment dat dat deze naar buiten treedt, niet of nauwelijks bereikbaar zijn bij blussing van buitenaf.
  • Let op vallende panelen of delen hiervan. De panelen zijn vaak in lichtmetalen profielen bevestigd, die bij relatief lage temperaturen bezwijken. Zet het gevaargebied af.
  • Let op goed sluitende uitrukkleding i.v.m. het splinteren van beschadigde panelen.

Elektrische apparaten

Lees in onze checklist hoe je brand door elektrische apparaten kunt voorkomen.

Brandveilig feestvieren

Tips voor een brandveilig feest

Feestvieren-omslag_1280x720.jpg

Brandveilig leven

Uitrukken 2019

07. 20-01-2019 21:34 P 1 BON-INCI-02 HV Voertuig Letsel Kanaal Zuid Lieren 067591 067744
06. 19-01-2019 15:27 P 2 BON-INCI-08 BR Container (Afval) Parkeerterrein De Somp Shell A50 Re - De Somp Klarenbeek Apeldoorn 067733
05. 18-01-2019 18:10 P 2 BON-INCI-01 HV Stank/Hinder (gaslucht) Wipselberg De Wipselbergweg Beekbergen 067591 067744
04. 14-01-2019 17:46 P 1 BON-INCI-03 BR Woning (Schoorsteen) Wolterbeeklaan Beekbergen 067750 067744
03. 13-01-2019 20:18 P 1 BON-INCI-06 OMS Handmelder Hietveld Het Gebouw 3 OMS 00600 Stoppelbergweg Beekbergen 067744
02. 13-01-2019 13:42 P 1 BON-INCI-02 BR Woning (zeer groot) Abraham Kuyperstraat Apeldoorn 069991 069993 069921 069997 067744 067761
01. 08-01-2019 18:15 P 2 BON-INCI-04 HV Stormschade (Boom/Tak) Engelanderweg N788 - Arnhemseweg Beekbergen 067744

Andere brandweerlocaties in de buurt

Wij gebruiken cookies