Tot uw dienst!

Apeldoorn

Op de kazerne aan de Vosselmanstraat 203 zijn beroeps brandweermensen werkzaam en vrijwillige brandweercollega's. Het verzorgingsgebied beslaat Apeldoorn en daarnaast verlenen we assistentie aan omliggende korpsen en bij regionale calamiteiten/rampen.

Wij hebben onder andere de beschikking over twee tankautospuiten de 06-7732 en 06-7741, hulpverleningsvoertuig 06-7770, hoogwerker 06-7750 en een bus voor ongevallen met gevaarlijke stoffen 06-9723. 


Wij zoeken nieuw talent!

Wij zoeken nieuw talent voor de kazerne aan de Vosselmanstraat. Wij zoeken mannen en vrouwen tussen de 18 en 45 jaar die wonen en bij voorkeur ook werken in Apeldoorn. Overigens, je bent vrijwilliger maar je krijgt voor oefeningen en uitrukken een vergoeding. Benieuwd of brandweervrijwilliger iets voor jou is? Kijk dan hier voor meer informatie. 

Contactgegevens: 088-310 4000 of postcommandant via email bijdebrandweer@vnog.nl

Apeldoorn
Vosselmanstraat 203
7311 CL Apeldoorn
088-310 4000
www.bijdebrandweer.nl

De Stentor volgt de brandweer

Hanne Koops, verslaggever bij de Stentor heeft brandweer Apeldoorn gevolgd tijdens een 24 uurs dienst op maandag 12 juni. Kijk voor de artikelen over deze bijzondere volgdienst op www.destentor.nl of in de papieren editie van de Stentor. In dit filmpje krijgt Hanne o.a. het brandweerpak aangemeten, krijgt ze uitleg over de voertuigcontrole en mag ze meedoen aan een oefening bij woonzorgcentrum Wilhelmina.

fotobrandweerteamapeldoorn.jpg

Sluit de deur!

Uit de praktijkproef op Oefencentrum Crailo in oktober 2016 blijkt dat het sluiten van de binnendeuren ruim twee keer zoveel tijd geeft om te vluchten bij brand. Waar bij open deuren na 3,5 minuut al geen overleefbare situatie meer is, is dit bij gesloten deuren meer dan 10 minuten. Kostbare tijd die levens redt.

Ondanks dit belangrijke gegeven blijkt uit recent onderzoek dat nog steeds bij 39% van de Nederlanders de binnendeuren ’s nachts open laat staan. Gesloten deuren zorgen ervoor dat de giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – nog enige tijd buiten de leefruimte blijft. Dit levert dus extra tijd op om het huis uit te vluchten.

Andere brandweerlocaties in de buurt

Delen