Wees voorbereid op een natuurbrand

31 augustus 2022
Door regio: Gelderland-Midden

Natuur is erg kwetsbaar. Een klein brandje in het bos of op de hei kan snel groot worden. Dat komt omdat natuurbranden grillig zijn en moeilijk te bestrijden. Natuurbranden zijn gevaarlijk. De kans bestaat dat je door het vuur ingesloten raakt en niet veilig kunt vluchten.

In ons land zijn verschillende grote natuurbranden geweest met veel impact op mens en dier, natuur en economie. Bijvoorbeeld de branden in Bergen (Noord-Holland), in de natuurgebieden Aamsveen en Fochteloërveen maar ook dichterbij huis op de Veluwe.

Fase 2

Heel Nederland bevindt zich op dit moment in fase 2.
Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is daardoor groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook jouw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Tijdens deze fase kun je nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.

Vergunning

Sommige – gemeentelijke of provinciale – vergunningverleners gebruiken de fase-indeling om een vergunning te weigeren of in te trekken.
Wat betekent dit voor jou?

Meer informatie

Informatie over wat de verschillende fasen betekenen vind je op: https://www.natuurbrandrisico.nl/

Wat kun je zelf doen bij een natuurbrand

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Veilige plekken zijn de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt. Loop dwars op de brand. Daarmee verklein je de kans dat de brand je inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek.
 • Bel 112 en geef de locatie van de brand zo precies mogelijk door. Kijk in je omgeving of je herkenningspunten hebt, zoals een ANWB-paddenstoel, informatieborden, straatnamen of nummers op paaltjes en bankjes.
 • Volg de aanwijzingen van overheid en hulpverleners op.

Hoe voorkom je een natuurbrand?

 • Rook niet in de natuur, zeker niet wanneer het droog is.
 • Maak in droge periodes nooit open vuur.
 • Wees altijd voorzichtig met open vuur. Een vuurkorf stoken of barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen, of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verhard of zanderig stuk ondergrond.
 • Gooi sigarettenpeuken en glas altijd in een prullenbak of neem ze mee naar huis. Hetzelfde geldt voor de kolen van een barbecue en tuinafval.
 • Kampeer je in de natuur? Houd altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of een emmer water.
 • Parkeer je auto niet op bospaden, hulpdiensten moeten de ruimte hebben.
 • Parkeer je auto ook niet op hoog en droog gras. De katalysator aan de onderkant van de auto is na een kort ritje al erg heet. Dit kan makkelijk brand veroorzaken.

Meer tips

 • Wees extra alert in natuurgebieden met heide en dennenbos. Hier kan brand zich sneller uitbreiden.
 • Houd je aan de regels die gelden in het natuurgebied, in de gemeente of op het vakantieverblijf waar je bent.
 • Weet dat je in de natuur niet overal bereik hebt met je mobiele telefoon.
 • Neem eventueel een wandelkaart, wandelapplicatie of GPS mee als je op pad gaat, zodat je je beter kan oriënteren.
 • Vermoed je brandstichting? Wees alert op verdachte situaties. Meld deze bij de terreineigenaar of bel de hulpdiensten via 112. Help mee door foto’s of een filmpje te maken en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken.

Verblijf je op een camping of recreatiepark?

 • Informeer dan bij de eigenaar of beheerder naar de risico’s en maatregelen.
 • Als er brand is, zal je dat waarschijnlijk eerst ruiken. Ook kun je gewaarschuwd worden door een ontruimingssignaal.

Wat doet de brandweer?

Net als andere droge perioden is de brandweer ook nu altijd paraat. Afhankelijk van de situatie kan deze droogte betekenen dat er uit voorzorg met meer materieel wordt uitgerukt dan normaal. Om snel branden te kunnen detecteren in het natuurgebied van de Veluwe vindt luchtsurveillance plaats met een vliegtuig met een piloot en een waarnemer. In 2021 is gestart met een project waarin wordt onderzocht of drones kunnen worden ingezet bij het vroegtijdig ontdekken van natuurbranden.

Samenwerking

De brandweer treft samen met recreatieondernemers, natuurbeheerders, defensie en gemeenten voorbereidingen. Op de eerste plaats wordt een gebied zo beheerd dat brand weinig kans krijgt. Er wordt bijvoorbeeld begroeiing gepland die minder brandgevoelig is. Ook wordt gezorgd voor goede vluchtplannen en vluchtwegen. In tijd van grote droogte worden vliegtuigen ingezet om branden vroegtijdig op te sporen. Als er toch brand uitbreekt, wordt de schade zo klein mogelijk gehouden door de inzet van extra materieel en mankracht.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box