Versterking samenwerking FUMO en Veiligheidsregio Fryslân

20 juli 2021
Door regio: Fryslan

De FUMO (zie ook onderaan bericht) en de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) gaan intensiever samenwerken op het gebied van brandveiligheid. Daarvoor tekenden secretaris/directeur van de FUMO Pieter Hofstra en algemeen directeur van de VRF Wim Kleinhuis vorige week een convenant.

In het convenant staan afspraken op het gebied van externe veiligheid en brandveiligheid van bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie Fryslân vallen. In het verleden is al eens een pilot gedraaid met Brandweer Fryslân en de FUMO om de brandveiligheid van deze bedrijven te beoordelen. Om ervoor te zorgen dat de brandveiligheid op een aanvaardbaar niveau blijft, is het belangrijk om ook het toezicht op deze bedrijven onder te brengen in het VTH-proces. De FUMO gaat dit toezicht samen met de brandweer op zich nemen. De focus ligt daarbij op regelmatige controles en goede voorlichting.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het nieuwe convenant. Zowel de FUMO als Veiligheidsregio Fryslân zijn tevreden met de gemaakte afspraken en kijken uit naar een intensievere samenwerking!

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. Zij schrijven vergunningen, houden toezicht bij bedrijven en handhaven waar nodig. Specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box