Vaststelling Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan 2024-2027

10 januari 2024
Door regio: Gelderland-Zuid

In haar vergadering van 21 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ingestemd met het Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan 2024-2027.

Het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 is tot stand gekomen op basis van ontwikkelingen, risico’s en beleidsthema’s die de komende jaren belangrijk kunnen zijn voor onze 14 gemeenten en voor onze belangrijkste partners op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Het vormt het strategisch kader voor de veiligheidsregio en is daarmee een belangrijke richtlijn voor ons handelen de komende jaren. Dit plan is voor een belangrijk deel gebaseerd op een geactualiseerd Regionaal Risicoprofiel. Dit risicoprofiel geeft weer wat het risico’s – de combinatie van waarschijnlijkheid en de impact van gebeurtenissen – in de regio zijn.

Het Regionaal Crisisplan 2024-2027 beschrijft hoe de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is ingericht. Het Regionaal Crisisplan omvat een compacte beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de regionale crisisorganisatie bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Regionaal Crisisplan is daarmee bestemd voor alle crisisfunctionarissen in de regio.

Wet veiligheidsregio’s

In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is de verplichting opgenomen om eens in de vier jaar een Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en een Regionaal Crisisplan op te stellen. Vanuit de VRGZ-ambitie “Wij in verbinding”, is de actualisatie van de drie beleidsplannen tot stand gekomen met vertegenwoordigers van o.a. gemeenten en crisispartners.

Nadere informatie

De drie regionale beleidsplannen zijn hier te bekijken en downloaden.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box