Succesvolle oefenweek ‘Wild Fire’ van Veiligheidsregio Limburg-Noord met ondersteuning van Defensie

04 december 2023
Door regio: Limburg-Noord

We worden steeds vaker geconfronteerd met grotere en moeilijk beheersbare natuurbranden. Dit zien we ook in onze eigen regio, in Noord- en Midden-Limburg. Veiligheidsregio Limburg-Noord koos daarom het thema ‘Wild Fire’ voor de oefenweek die afgelopen week plaatsvond. De grootschalige oefenweek werd georganiseerd met ondersteuning van Defensie.


Versterken van multidisciplinaire samenwerking

Veiligheidsregio Limburg-Noord werkt met multidisciplinaire teams en betrokken partners continu aan de voorbereiding op mogelijke rampen en crises in onze regio. ‘‘Samen leren, trainen en oefenen is een belangrijk onderdeel van deze voorbereiding’’, vertelt Rikus van Santen, regisseur crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Limburg-Noord. ‘’Tijdens deze oefenweek werkten we aan het vergroten van onze kennis met betrekking tot natuurbranden, trainden we de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten en toetsten we waar verdere aanscherping van de voorbereiding nodig is.’’

Oefenweek ‘Wild Fire’: opleiden, trainen en oefenen

Op maandag ging de oefenweek van start met een multi-bijscholing. Op een ‘Crisismarktplaats’ gingen (crisis)specialisten met elkaar en partners in gesprek om zo kennis en ervaring te delen. Dinsdag en woensdag stonden in het teken van het trainen van een motorkapoverleg. De officieren van de verschillende disciplines (brandweer, politie, geneeskundig en bevolkingszorg) gingen aan de slag met een fictief ongeval met natuurbrand tot gevolg. De focus lag op samen trainen om zo tot een snelle gezamenlijke beeldvorming en afstemming te komen en het gezamenlijk initiëren van passende acties.

De oefenweek werd afgesloten met de grote ‘Wild Fire’ systeemoefening op donderdag en vrijdag, waarbij een fictief natuurbrand-scenario centraal stond.

Scenario ’Wild Fire’

Het is hoogzomer. De temperaturen zijn hoog en er is al weken geen neerslag gevallen. In de afgelopen weken heeft onze veiligheidsregio met diverse natuurbranden te maken gehad. Op donderdagochtend komt er een melding binnen van een wandelaar over een grote natuurbrand op het militair oefenterrein in Weert. Er is een flinke rookontwikkeling, wat gevolgen heeft voor omwonenden en bezoekers van het gebied.

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord dient een verzoek in bij Defensie voor militaire bijstand, in de vorm van FBOT (Fire Bucket Operations Team) en DNOM (Defensie Natuurbrand Ondersteuning Module). Defensie stemt in met het verzoek en stelt onder andere een Chinook helikopter met specialistisch gereedschap en genietanks ter beschikking. De genietanks krijgen de opdracht om stoplijnen te maken en hierbij wordt een aardgasleiding geraakt, met gasuitstroom en explosiegevaar tot gevolg. In de loop van de middag wordt de gasleiding gedicht. De natuurbrand is op dat moment nog niet helemaal bestreden maar wel onder controle.

Op vrijdagochtend is de wind gedraaid richting airport Kempen. De aanwezige genietanks creëren brandgangen om het vliegveld te beschermen. Tegelijktijdig vindt er op het nabijgelegen oefenterrein Kruispeel en Achterbroek een oefening plaats waar meerdere helikopters van Defensie aan deelnemen. Tijdens deze oefening gaat het mis: twee helikopters botsen tegen elkaar en crashen. Hierbij wordt een hoogspanningsverbinding geraakt waardoor een deel van de huishoudens in gemeente Weert zonder stroom komt te zitten. Brokstukken van de helikopters komen terecht op personenauto’s en de crash trekt een groot publiek wat voor onveilige situaties zorgt…   

Rikus van Santen: ‘’We hebben gekozen voor een uitgebreid scenario waar veel elementen in samenkomen, zoals het beoefenen van een groot brand- en luchtvaartincident en de uitval van gas en stroom. Omdat het zo’n groot incident is, kan er op alle niveaus geoefend worden. Op operationeel niveau oefenen de first responders in het veld, op tactisch niveau het Operationeel Team in het Regionaal Coördinatie Centrum in Venlo en op bestuurlijk niveau oefent het Gemeentelijk Beleidsteam, inclusief burgemeester, op het gemeentehuis in Weert. Alle partners op het gebied van crisisbeheersing werken zo met elkaar samen om de oefening tot een goed einde te brengen.’’

Samenwerking met Defensie

Tijdens de organisatie van deze oefenweek werd Veiligheidsregio Limburg-Noord ondersteund door Defensie. Ook nemen zij actief deel aan de systeemoefening, om op deze manier onder andere een FBO (Fire Bucket Operatie) uit te voeren. Majoor Olav Nieuwenhuis: ‘‘Vanuit onze civiel-militaire ondersteuningsmogelijkheden zijn wij vanuit Defensie een vaste partner van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Een oefenweek als deze versterkt deze samenwerking nog meer. Onze samenwerking is essentieel om een effectieve respons op noodsituaties en crisissituaties te waarborgen en het welzijn van burgers te kunnen waarborgen tijdens noodsituaties.’’

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box