Rob: het onvoorspelbare geeft mij energie

01 februari 2024
Door regio: IJsselland

Rob is specialist operationele voorbereiding, brandonderzoeker en hij heeft een piketfunctie als Officier van Dienst. Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Volgdag Rob” laat Rob zien wat zijn werk inhoudt.

Je hebt veel verschillende verantwoordelijkheden binnen de brandweer. Kun je ons meer vertellen over je werkzaamheden?

“Mijn werk bestaat uit drie heel verschillende onderdelen. Ik ben specialist operationele voorbereiding bij team incidentbestrijding. Binnen dat team houden we ons bezig met heel veel onderwerpen die betrekking hebben op de repressieve organisatie, de rode auto’s op straat. We leveren specialistische kennis op het gebied van de alarmering en planvorming tot aan de afronding van een incident en alles wat daar tussen zit. Als brandonderzoeker doe ik onderzoek naar de oorzaak van de brand, het brandverloop, de effectiviteit van ons optreden en de werking van preventieve voorzieningen zoals rookmelders. Daarnaast ben ik Officier van Dienst (OvD), een operationele functie binnen de brandweer waarbij ik opgeroepen kan worden tijdens een incident.”

Afwisseling en expertise

“Dat afwisselende takenpakket maakt mijn werk zo leuk. De verschillende functies vullen elkaar heel mooi aan. En dat je niet weet hoe je dag er van tevoren uit gaat zien vind ik denk ik het allerleukst. Heel cliché, maar dat onvoorspelbare zou ik bij een volledige kantoorbaan wel missen. Ik kan bij alle drie de functies mijn expertise heel goed kwijt. Het gevoel dat ik echt wat bij kan dragen met mijn kennis vind ik van meerwaarde. Als brandonderzoeker ben ik juist heel praktisch bezig en moet ik echt met mijn handen vieze dingen uit elkaar halen. Juist de combinatie van mijn verschillende functies maken het werk heel leuk!”

Vertel eens, wat komt er allemaal kijken bij brandonderzoek?

“Brandonderzoek wordt uitgevoerd om verschillende redenen. Soms heeft de bevelvoerder vragen over het brandverloop, of is de mogelijke oorzaak reden om verder onderzoek te doen. Onze onderzoeksresultaten worden opgenomen in een nationale database voor brandonderzoek. Dit laat zien hoe brandgevaarlijk sommige producten zijn. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat een bepaald type wasmachine vaak als brandoorzaak naar voren komt, kunnen we leveranciers hierop aanspreken. Of als er bepaald menselijk gedrag vaak de boosdoener is, kunnen we hier als organisatie meer aandacht aan geven door onze communicatie hierop af te stemmen. Ook de politie maakt regelmatig gebruik van onze expertise. We doen vooral onderzoek om er als brandweer zelf van te kunnen leren. We analyseren het brandverloop om te achterhalen hoe effectief de brandweerinzet was.

Tijdens het onderzoek kijken we naar het brandverloop. Waar is de brand begonnen en hoe ging dit door de woning heen? Verschillende indicatoren zoals patronen op de muren en vloer, of de mate van inbranding van houten meubels moeten ons de goede kant op wijzen. Ook gesprekken met de bevelvoerder geeft ons voorkennis zodat we mogelijk iets gerichter kunnen zoeken. Toch stappen we altijd met een brede blik het onderzoek in. In sommige gevallen is de brand zo heftig dat er onvoldoende sporen over zijn om met zekerheid de hoofdoorzaak vast te kunnen stellen.”

Onderzoek vooral voor onszelf

“Als coördinator team brandonderzoek ben ik ook verantwoordelijk voor de vervolgstappen. Eens in de twee weken heb ik overleg met onze kennisregisseur en bekijken we alle brandonderzoeken. Opvallende zaken filteren we hieruit. Per keer (of per resultaat) bekijken we hoe we deze kennis het beste kunnen delen met de betrokken collega’s. Soms delen we dit met de ploegleiders zodat het besproken kan worden binnen de ploeg, maar soms worden de onderzoekresultaten ook gebruikt als input voor oefenprogramma’s als we denken dat dit nodig is.”

Vertel eens, wat is jouw achtergrond?

“Ik heb HTS Elektrotechniek gedaan. Ik heb een aantal jaren in die richting gewerkt tot ik ben overgestapt naar de brandweer. In 2007 ben ik bij Brandweer Kampen terecht gekomen en heb ik de officiersopleiding gevolgd. Ik heb tot 2022 gewerkt bij afdeling Risicobeheersing en ben anderhalf jaar geleden overgestapt naar team Incidentbestrijding. Simpelweg omdat ik toe was aan iets nieuws. Waar ik bij team Risicobeheersing vooral bezig was met het voorkomen van brand, ben ik nu juist bezig met brandbestrijding. Voor mijn werk als brandonderzoeker heb ik zeker gemak van mijn opleiding maar het is geen vereiste. In het team brandonderzoek zitten mensen met een verschillende achtergrond. Dat maakt ons als team ook zo sterk denk ik. Maar dat je technisch inzicht hebt én weet hoe de brandweer werkt is wel belangrijk.

Als specialist operationele voorbereiding ben ik o.a. nauw betrokken bij het project arbeidsveiligheid. Door Brandweer Nederland zijn 47 gevaren vastgesteld waar we binnen ons vak mee te maken kunnen krijgen. Per regio zit hier natuurlijk wel verschil in. Rotterdam heeft met zijn havens en industriegebied andere gevaren dan IJsselland waarbij we veel landelijk gebied hebben. We hebben onze eigen regio onder de loep genomen en bekeken hoe groot de gevaren bij ons zijn.

Werken op hoogte is één van onze grotere risico’s. Verschillende afdelingen zijn hier nauw bij betrokken. De één op het gebied van ARBO en de ander weer op het gebied van vakbekwaamheid. Samen vragen we ons af hoe we de gevaren zo klein mogelijk kunnen maken. In dit geval zijn er drie onderdelen die van belang zijn voor een veilige werkomgeving. Zijn de technische middelen in orde? Zijn wij organisatorisch goed voorbereid? Dat wil zeggen: zijn de procedures juist en worden deze ook geoefend? Tot slot het menselijke gedrag; worden de middelen ook gebruikt in de praktijk en wordt er gehandeld zoals we het hebben geleerd en geoefend?”

Veel vrijheid

Kun je nog iets vertellen over jouw functie van Officier van Dienst?

“OvD is een operationele leidinggevende functie bij de brandweer. Ik heb gebied Oost (Hardenberg, Ommen en Dalfsen) onder mijn hoede. Samen met vijf anderen zit ik in de piketpoule en draaien we dienst volgens een rooster. Afhankelijk van de grootte en het type incident wordt er een OvD gealarmeerd. Vaak bij grote incidenten, maar ook als er afwijkende zaken zijn. Denk aan gevaarlijke stoffen of gewonden. Ook kunnen we gealarmeerd worden als de bevelvoerder behoefte heeft aan extra afstemming. Bij GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) wordt er ook een Hoofd Officier van Dienst (HOvD) gealarmeerd. De HoVD heeft dan vaak afstemming met alle betrokken partijen en de OvD speelt dan een grotere rol bij de brandbestrijding zelf.

Zoals ik al aangaf vind ik de afwisseling het leukste aan mijn werk. Ik heb drie verschillende functies die elkaar heel mooi aanvullen. Maar ook de vrijheid die ik krijg om zelf een invulling te geven aan mijn werk vind ik heel waardevol. Het voelt bijna als eigen baas zijn. Ik krijg ruimte om goede ideeën in te brengen en daarmee te experimenteren.”

Houd onze Stories in de gaten, binnenkort volgen we weer een andere collega!

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box