Reactie brandweer naar aanleiding van brand Krönnenzommer

17 februari 2023
Door regio: Twente

Op 13 november 2022 heeft een brand plaatsgevonden bij ZorgAccent, locatie Krönnenzommer in Hellendoorn. Doordat een aerosolgenerator geactiveerd werd, is het brandalarm afgegaan en kwam een melding binnen bij de meldkamer van de brandweer. Hierop is de brandweer gealarmeerd en werd opgeschaald naar zeer grote brand. Ruim 60 bewoners werden ontruimd in samenwerking met de BHV-organisatie.

Wat heeft de brand veroorzaakt?

Brandweer Twente heeft in samenwerking met de politie onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Door het activeren van een aerosole generator ontstaat door ontsteking eerst een vlam waarna aerosolvorming ontstaat. Er zijn vier aerosole generatoren door de BHV organisatie gebruikt. Op alle plaatsen waar de aerosole generatoren terecht gekomen zijn, zijn brandplekken ontstaan. Hiervan hebben drie aerosole generatoren zichzelf geblust. Eén van de aerosole generatoren is dichtbij een met stof bekleed zitje in de beleefgang terechtgekomen. Dit zitje heeft naar alle waarschijnlijkheid vlam gevat en het vermoeden bestaat dat de aerosolvorming van de aerosolgenerator op die plek de ontstane brand niet heeft kunnen blussen. Hierdoor is uiteindelijk een brand ontstaan, welke door de brandweer is geblust.

Hoe staat Brandweer Twente tegenover aerosole generatoren?

Recent is vanuit het NIPV het rapport ‘Alternatieve blusmiddelen’ verschenen, waarin ook het werkingsprincipe van aerosole generatoren is beschreven. Als brandweer adviseren we organisaties om te overwegen op basis van het brandveiligheidsconcept of het toepassen van een aerosole generatoren nog passend is.
Belangrijk is met name om te zorgen dat activering van een aerosolgenerator niet leidt tot belemmering van het ontvluchten en/of ontruimen van het pand. Als er wordt gekozen voor gebruik, dan alleen volgens instructie. Dus niet toegankelijk voor onbevoegden, alleen in afgesloten ruimten (rekening houden met volume van de ruimte afgestemd op type blusmiddel) en alleen in het geval vlammen zichtbaar zijn. Als Brandweer Twente adviseren we aan instellingen om dit te heroverwegen op basis van voorgaande.

Wat gaat de Brandweer Twente nu doen?

Vanuit onze reguliere toezichtstaak neemt Brandweer Twente de bevindingen van het onderzoek en ervaringen naar aanleiding van de brand bij Krönnenzommer mee tijdens brandveiligheidscontroles. Brandweer Twente heeft niet in beeld welke (zorg)instellingen aerosole generatoren in bezit hebben. Dit omdat deze ook niet in het kader van wet- en regelgeving en brandveiligheidsvoorzieningen geadviseerd worden. Als er vanuit organisaties vragen zijn dan kan er contact worden opgenomen met de brandweer via brandveiligheid@brandweertwente.nl.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box