Post Bovenmaatweg wordt volwaardige brandweerpost

14 maart 2022
Door regio: Gooi en Vechtstreek

Terugkoop en verbouwing brandweerpost door gemeente Huizen De brandweerpost aan de Bovenmaatweg 2a in Huizen is door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek terugverkocht aan de gemeente Huizen. Burgemeester Niek Meijer en brandweercommandant John van der Zwan zetten op 14 maart 2022 hun handtekeningen voor de overdracht. De post Bovenmaat wordt verbouwd en opgewaardeerd van een nevenpost tot een zelfstandige brandweerpost, waarmee een aanzienlijke verbetering van de opkomsttijden kan worden gerealiseerd.

Eind 2013 verkocht aan veiligheidsregio

De brandweerpost Bovenmaat werd eind 2013 door de gemeente Huizen verkocht aan de Veiligheidsregio in verband met gewijzigde btw-regelgeving per 1 januari 2014. In de overeenkomst was wel de afspraak opgenomen dat in een later stadium opnieuw bezien zal worden of de Veiligheidsregio en de gemeente Huizen de eigendomsverhouding willen behouden zoals deze is.
Door terugkoop vermindert de bijdrage van de gemeente Huizen aan de Veiligheidsregio. Door dit voordeel kan de verbouwing budgetneutraal verlopen.

Onderzoek naar noodzaak aanwezigheid twee brandweerposten

Binnen de gemeente Huizen zijn twee brandweerposten aanwezig: de hoofdpost Huizen aan de Eemlandweg en de post Bovenmaat. In 2019 is onderzoek gedaan naar de noodzaak tot de aanwezigheid van twee brandweerposten. Op basis van dit onderzoek heeft de Veiligheidsregio geconcludeerd dat beide posten operationeel noodzakelijk zijn. Door een effectieve samenwerking tussen beide posten en de brandweerpost van Blaricum, wordt een verbetering gerealiseerd. De huidige opkomsttijden liggen in sommige delen van de wijken Vierde Kwadrant, Bovenmaat-Noord en de Bijvanck op verschillende momenten boven de elf minuten. Met verkoop en opwaardering van post Bovenmaat is er sprake van een significante verlaging van deze tijd, met name in deze wijken in de avond-, nacht- en weekendsituatie.

Verkoop en verbouwing budgetneutraal

De aankoop door de gemeente Huizen vraagt een investering van € 323.678. De kosten voor de verbouwing bedragen € 150.000 euro. Voor de gemeente Huizen worden deze kosten gedekt door de vrijval van de jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

‘Huizen weer een stukje veiliger’

Burgemeester Niek Meijer: “Met het terugkopen, verbouwen en opwaarderen van de brandweerpost aan de Bovenmaatweg hebben we de kans om de opkomsttijden flink te verbeteren. Zonder dat dit de gemeente Huizen extra geld kost. Zo maken we Huizen weer een stukje veiliger.”

Brandweercommandant John van der Zwan: “Door de terugverkoop is het mogelijk post Bovenmaat tot een volwaardige post te maken, zodat we in veel gevallen sneller ter plaatse kunnen zijn bij incidenten. Dit wordt in samenwerking gedaan met de post aan de Eemlandweg en met post Blaricum. Zo kunnen we de inwoners van Huizen nog beter bedienen in geval van nood. Al hopen we natuurlijk dat dat niet nodig is.”

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box