Ontwikkeling nieuwe virtuele scenario’s voor bevelvoerders examens

23 maart 2021
Door regio: Limburg-Noord

Bevelvoerders moeten, door recente veranderingen in de Nederlandse wetgeving, technisch hulpverlening (THV) en incident bestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) examens nu tegelijkertijd afleggen in plaats van als twee aparte examens. Hiervoor moesten de scenario’s voor de scholen en academies aangepast worden. Marthijn Konings heeft dit samen met Léon van der Zwaluw, senior consultant bij XVR Simulation gerealiseerd.

Door recente veranderingen in de Nederlandse wetgeving worden de examens technisch hulpverlening (THV) en incident bestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) nu tegelijkertijd afgelegd. Scholen en academies die virtuele scenario’s gebruiken als onderdeel van hun examens, moeten daarom hun scenario’s voor deze onderwerpen updaten.

Marthijn heeft samen met Léon van der Zwaluw van XVR Simulation 16 uitgebreide scenario’s ontwikkeld. XVR On Scene is de simulatiesoftware waarmee bevelvoerders een virtueel scenario voorgeschoteld krijgen die ze dienen te bestrijden. De bevelvoerder staat achter een joystick, loopt door het scenario en geeft opdrachten aan zijn manschappen en andere eenheden waar hij/zij op dat moment de leiding over heeft. Vaardigheden op het gebied van THV en IBGS worden in één scenario gecombineerd. De scenario’s bieden een breed scala aan mogelijke situaties en behandelen alle leerdoelen die Nederlandse bevelvoerders in een examen kunnen tegenkomen.

Elk scenario heeft een uitgebreid script met een beschrijving van het incident, een lijst van alle taken en events in het scenario, pieperberichten vanuit de meldkamer, informatiebladen over voertuigen en gevaarlijke stoffen, evenals korte tekstregels voor de instructeur of technisch regisseur om bijvoorbeeld reacties van de politie door te geven. Alle scenario’s zijn volledig compatibel met de nieuwste versie van het XVR On Scene.

Op 24 februari zijn de scenario’s gepubliceerd op de XVR Community website. De scenario’s zijn speciaal gemaakt voor de Nederlandse veiligheidsregio’s en kunnen verder worden aangepast aan de lokale omstandigheden.

De eerste reacties uit de Nederlandse XVR Community waren meteen enthousiast. Velen kijken dan ook uit naar de volgende reeks die Marthijn en Léon nu aan het ontwikkelen zijn. Deze zijn gericht op kleinschaligere verkeersongevallen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord gebruikt XVR On Scene sinds de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. De indrukwekkende resultaten van dit project (zeker gezien de omstandigheden) tonen aan dat ze helemaal klaar zijn om de virtuele trainingen te starten – en dat zij ook van grote waarde zijn voor andere veiligheidsregio’s. Daarnaast hopen we dat dit initiatief gebruikers in andere landen inspireert om samen te werken aan soortgelijke projecten.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box