Eerste bezoekers mobiele escaperoom Brandweer Fryslân

14 februari 2023
Door regio: Fryslan

Woensdag 15 februari wordt de nieuwe mobiele escaperoom van Brandweer Fryslân – ROOM18 – officieel in gebruik genomen. Dit gebeurt op het Kennisplein van NHL Stenden in Leeuwarden.

De escaperoom is bedacht en ontwikkeld door vijf studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD) in samenwerking met Brandweer Fryslân. De CMD-studenten kregen aan het begin van studiejaar 2021 de opdracht vernieuwende en uitdagende ideeën te bedenken om het brandveiligheidsbewustzijn van studenten in studentenwoningen te vergroten. Er werden meerdere goede ideeën gepresenteerd, en het idee van ‘ROOM18’ kwam als beste uit de bus. Het concept bedacht door Sybrecht Tolsma, Rashana Saltova, Selena Thijsseling, Sander de Vries en Rick Meerstra sloot goed aan bij de doelgroep. Het belicht de aspecten van brandveilig leven die herkenbaar zijn voor studenten op kamers. Reden voor Brandweer Fryslân om hier een vervolg aan te geven en het idee verder uit te werken.

Tjeerd de Vries is coördinator Brandveilig Leven bij Brandweer Fryslân. Hij is ook een van de mensen die het concept verder uitwerkte tot een heuse mobiele escaperoom. “Het was een mooie, uitdagende klus om de escaperoom zo te bouwen, zoals de studenten dit hebben bedacht. Uiteindelijk is dit met de hulp van een paar handige collega’s goed gelukt! En het is natuurlijk fantastisch dat dit tot stand is gekomen dóór studenten vóór studenten! Hopelijk zijn de studenten, maar ook anderen, zich meer bewust van de brandrisico’s die er in een woning zijn na het bezoek aan deze escaperoom.”

De mobiele escaperoom wordt ingezet bij scholen en evenementen in de hele provincie.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box